De bannere du indlægger i Partner-ads systemet håndteres ved at du hoster bannere selv (enten i en særskilt mappe på din server eller via din shops mediebibliotek).

De bannere du har kan du overskrive med nye bannere med samme navn og samme størrelse, så de på den måde automatisk opdateres hos affiliates.

Du kan inaktivere et banner der ikke længere bruges. Dette betyder at det ikke længere kan vælges af affiliate partnere, men det bliver stadig vist hos dem der hentede det i sin tid.

Så derfor opdaterer altid gamle bannere med nye bannere i samme størrelser fremfor at indlægge nye bannere.