Annoncørbetingelser ved brug af Partner-ads affiliate netværk

§ 1
Ved oprettelse af en annoncørprofil / tilmelding som annoncør accepterer annoncøren de på denne side nævnte annoncørbetingelser.

§ 2
En annoncør kan opsige samarbejdet vedr. et partnerprogram eller alle sine partnerprogrammer med 14 dages varsel.

Ved misligehold af annoncørbetingelser fra annoncørens side kan Partner-ads opsige samarbejde med øjeblikkelig varsel.

§ 3
Når der er oprettet et partnerprogram, som er testet og virker, og der er indbetalt beløb til annoncørkontoen (minimum 1000 kr. inkl. moms), så aktiverer Partner-ads programmeret og informerer partnerne om det.

Lukning af et partnerprogram kan kun ske ved at kontakte Partner-ads først.

Annoncøren må i nedluknings-perioden ikke ændre på partnerprogrammet.

Efter nedlukning af programmet tilbagebetales eventuelt indestående på annoncørkontoen til annoncøren.

Partner-ads kan lukke et partnerprogram ned, hvis indbetalt saldo er brugt eller hvis website, tracking o.l. ikke virker og ikke kommer til at virke indenfor rimelig tid.

§ 4
Partnernes deltagelse i markedsføring for annoncører bygger på et tillidsforhold mellem partner og annoncør.

En partners ansøgning godkendes eller afvises på baggrund af de vilkår (betingelser, satser m.m.) der er gældende på ansøgningstidspunktet.

Ved afvisning af PPC-affiliates (der linker via egne købte annoncer) gives der en frist på 7 dage, så annoncerne kan stoppes.

Annoncører er forpligtet til at informere partnere om vigtige ændringer i partnerprogrammet. Partner-ads informerer dog om satsændringer, nye reklamer eller lukning af et program i nyhedsbrev til partnere, der udsendes løbende samt i vores beskedsystem.

§ 5
Ved oprettelse af et partnerprogram skal det kategoriseres, og der skal indlægges bannere (som minimum 300x250 og 728x90) og tilbydes et produktfeed.

Annoncøren kan ændre de defaultindstillinger vedr. behandling af ansøgninger, der kan findes under menupunktet 'Ansøgninger'.

Der må ikke angives ukorrekte oplysninger eller oplysninger, der ikke har med det berørte partnerprogram at gøre.

§ 6
Der kan benyttes bannere i formaterne .jpg, .gif og .png. Tekster til tekstlinks indtastes i eget felt.

Bannere skal hostes af annoncøren enten via eget website eller via 3. part.

Oprettede reklamer skal afspejle websitets indhold og kan ikke slettes igen, men banneret kan ændres. Partner-ads kan dog manuelt slette et banner for annoncøren hvis det ikke er i brug.

Ved oprettelse og opdatering af bannere via menupunktet 'Reklamer' informerer Partner-ads partnerne.

Annoncøren har ansvar for at materiale, der stilles til rådighed for affiliate partnerne, overholder lovgivningen i Danmark og EU. Annoncøren skal holde Partner-ads og Partner-ads´ affiliate partnere skadesløse i.f.m. krav, som udspringer af det materiale annoncøren stiller til rådighed.

Annoncøren kan tillade brug af Google Adwords o.l. samt Facebook Ads o.l. Dette sker via info til Partner-ads. Tilladelsen kan kun regulere trafik til annoncørens website og ikke affiliate partnernes egen markedsføring af egne websites indhold.

§ 7
Ansøgninger fra partnere, der manuelt skal behandles, skal godkendes eller afvises inden 10 dage. Godkendte partneransøgninger kan senere afvises og omvendt via annoncørens statistik eller partneroversigt.

§ 8
Annoncøren angiver enten en salgsprovision (en %) eller et fast beløb pr. salg/lead (ex. moms) i sit partnerprogram, og disse benyttes ved beregning af affiliate partnernes provision.

Minimumssatser: 20 kr. pr. salg/lead (ex .moms) ELLER 2% i salgsprovision.

Minimumssatser kan fraviges efter aftale med Partner-ads hvis satser kombineres eller hvis der er tale om særlige tilfælde.

Alle beløb, som affiliate partnerne optjener fratrækkes annoncørens saldo + 25% provision til Partner-ads (der beregnes af beløbet til affiliate partneren).

Generelle satsændringer foretages ved at kontakte Partner-ads, som så retter satsen og kommunikerer den ud til affiliates.

Ved nedsættelse af satser skal der gives 14 dages varsel over affiliates.

Ved kampagner hvor satsen sættes op i en periode og derefter ned igen, er det nok at informere om hvornår satsen nedsættes igen ved starten af kampagnen.

Ved ændringer som nedsat cookietid eller opsætning af deduplikation, skal der gives 14 dages varsel til berørte affiliates.

§ 9
Partner-ads viser saldo og udsteder fakturaer i DKK (Danmark), SEK (Sverige) eller NOK (Norge) afhængig af det land du er registreret i. Bor du udenfor Danmark, Sverige eller Norge vises saldoen i DKK, og der faktureres i enten DKK eller EUR.

Har du programmer i andre lande end det land du er registreret i, så vil saldo og faktura kunne indeholde mindre kursdifferencer, da der omregnes til din lokale valuta.

Hvis du ønsker hvert land adskilt i saldo og fakturering, så skal du oprette én annoncørtilmelding pr. land. Dette skal dog altid gøres hvis der er tale om forskellige juridiske enheder, f.eks. ét selskab i hvert land.

Saldoen må ikke gå i nul. Derfor fakturerer Partner-ads automatisk når saldoen er lav. Grænsen for hvornår faktura udstedes samt hvilket beløb der faktureres baseres på annoncørens forbrug, således at minus-saldi kan undgås.

Beløb til annoncering kan også bestilles manuelt.

Når en indbetaling er bestilt og fakturabeløbet indgået på Partner-ads' bankkonto, opdateres annoncørens saldo.

Hvis annoncøren opsiger sit samarbejde med Partner-ads, så opgøres og tilbagebetales restsaldoen.

§ 10
Vedr. tracking:

Annoncøren er forpligtet til at levere informationer fra eget system således at Partner-ads er i stand til at godtgøre partnere for de leads og salg der leveres.

Informationer skrives i en trackingkode, som aktiveres hos annoncøren og som annoncøren modtager info om i.f.m. oprettelse af et partnerprogram.

Annoncøren skal levere korrekte oplysninger og skal levere dem uden unødigt ophold. I trackingkoden må der ikke angives personhenførbare oplysninger, som emailadresse, telefonnummer o.l.

Hvis en annoncør bruger flere affiliatenetværk så foretrækker vi at annoncøren på sit website, ved klik fra et netværk, sætter en cookie hos brugeren og bruger denne cookie til at styre at den korrekte trackingkode aktiveres. Trackingkoden skal naturligvis aktiveres når Partner-ads leverer sidste klik. Det skal fremgå af partnerprogrammets egne betingelser hvis annoncøren bruger andre netværk og det derfor kan medføre annulleringer pga dobbelt provision e.l.

En affiliate partner optjener beløb for leads og salg i op til 40 dage fra en bruger klikker på en annoncørs reklame (cookietid). Normalt trackes de fleste konverteringer indenfor 1-2 dage hvormed den reelle cookietid er meget lavere. Men ved at sætte cookietiden til 40 dage sendes der et positivt signal til affiliate partnerne.

Det er den affiliate partner hvor klikket sidst registreres, som får betaling for det skabte lead/salg. Der trackes via cookies og unikke klik id´er.

Det er som nævnt annoncørens ansvar at trackingkode er placeret korrekt og leverer korrekte transaktioner til Partner-ads. Dette er vigtigt for at partnerne kan have tillid til Partner-ads og til annoncørerne. Partner-ads forbeholder sig ret til løbende at teste tracking.

Hvis det konstateres at tracking mangler eller ikke virker, så vil Partner-ads kontakte annoncøren for at få forholdet bragt i orden, og det skal bringes i orden hurtigst muligt.

Ved manglende tracking skal annoncøren give en kompensation til affiliate partnerne, som Partner-ads har ret til at beregne for den berørte periode baseret på trafik og programmets EPC for nærmest sammenlignelige periode.

Annoncøren kan i partnerprogrammets egne betingelser anføre hvis dele af sortimentet ikke er omfattet af partnerprogrammet. Dette skal dog godkendes af Partner-ads først.

En annoncør kan oprette en aftale med en affiliate partner om tracking via unikke rabatkoder. I disse tilfælde vil det være den unikke rabatkode, der aktiverer tracking fremfor den normale tracking proces.

§ 11
Hvis en partner bryder brugerbetingelser klart eller ikke efterlever en advarsel ved mindre brud, så bliver partnerens tilmelding slettet.

Ved sletning af en partner ved brud på brugerbetingelserne tilbageføres beløb til annoncørerne, da det forudsættes at beløbene i så fald er uretmæssigt optjente.

Vær opmærksom på at Partner-ads ikke kan kontrollere og følge op på alle partnere hele tiden. Du må som annoncør påregne at bruge lidt tid på egen kontrol/opfølgning på de partnere der er tilmeldt dit partnerprogram.

Hvis du har konstateret at en partner overtræder brugerbetingelserne eller hvis du har mistanke derom, så bedes du indrapportere det til Partner-ads, som så tager affære.

Reklamationer i.f.m. ovennævnte bør være os i hænde løbende og uden forsinkelse, da det er svært at inddrive udbetalte beløb (et optjent beløb udbetales efter 30-60 dage).

§ 12
Vedr. annulleringer:

Der kan opstå situationer hvor ordrer er fejlregistreret, ikke skulle have været registreret, ikke kan gennemføres eller er resultatet af en test e.l.

Derudover kan forbrugere annullere ordrer jf. lovgivning vedr. returret o.l.

Annoncører er berettiget til at annullere ovennævnte type ordrer såfremt de udfylder en begrundelse.

Hvis annoncøren i programmets egne betingelser har angivet at der annulleres hvis sidste klik er skabt via et andet affiliatenetværk eller anden betalt annoncering som f.eks. Google Adwords, så er annulleringer begrundet med dette tilladt.

Annoncører må ikke annullere andre reelt optjente beløb med mindre grunde til dette fremgår af partnerprogrammets egne betingelser og er godkendt af Partner-ads.

Det er muligt at lave en delvis annullering ved henvendelse til Partner-ads.

Registreringer kan annulleres i indtil 30 dage.

§ 13
Betingelser for databehandling:

Som annoncør har du adgang til en række personlige oplysninger vedr. de affiliate partnere du samarbejder med.

Disse oplysninger kan omfatte: For- og efternavn, Adresse, Postnr., By, Firmanavn, CVR-nr., Telefonnummer, E-mail, info om hjemmesider/medier samt transaktioner og statistik i.f.m. samarbejdet.

Hvis du henter disse oplysninger ud fra Partner-ads.com og lagrer dem hos dig selv eller via en 3. part så er du forpligtet til, enten via egne foranstaltninger eller via en såkaldt databehandleraftale med den 3. part, at sikre oplysningerne så de ikke er tilgængelige for uvedkomne.

Du er ligeledes forpligtet til kun at opbevare oplysningerne i det omfang det er nødvendigt og til at slette oplysningerne igen, hvis den person som de vedrører eller vi som dataansvarlig kræver dette.

Tracking: Som annoncør giver du Partner-ads ret til opbevare og behandle persondata, som du måtte dele med Partner-ads i forbindelse med tracking af leads og salg via Partner-ads' trackingscript, da dette er nødvendigt i.f.m. dokumentation og afregning for din markedsføring. Samtidigt accepterer du at disse data opbevares og behandles som beskrevet i Partner-ads' persondatapolitik.

§ 14
Politik for indsamling, opbevaring og behandling af personoplysninger hos Partner-ads:

Via websitet https://www.partner-ads.com (Partner-ads) indsamles, opbevares og behandles der en række personoplysninger.

Dataansvarlig for Partner-ads er:
AdViva ApS (Partner-ads ApS)
CVR-nr. 31178088
Ekenæsvej 26
2850 Nærum
Danmark

Kontaktoplysninger:
Ken Schultz
ken@partner-ads.com

1) Hvilke persondata indsamler vi og hvorfor?
v For at kunne indgå som affiliate partner eller annoncør hos Partner-ads angiver du ved indmeldelse og evt. opdateringer en række personlige oplysninger:
CVR-nr. (kun hvis firmatilmelding)
Firma (kun hvis firmatilmelding)
For- og efternavn
Adresse
Postnr.
By
Telefonnummer
E-mail
Bankkonto (kun affiliate partnere til brug ved udbetalinger)

Disse oplysninger er nødvendige, da der bliver etableret en juridisk gældende aftale mellem dig og Partner-ads, og vi derfor skal vide hvem vi indgår aftale med.

De indsamlede personlige oplysninger er oplysninger, der identificerer affiliate partnere som udfører markedsføring og annoncører der betaler for markedsføring, og bruges til at binde dem sammen og identificere dem som samarbejdspartnere, som har indgået en aftale med Partner-ads og som indgår aftaler med hinanden via Partner-ads.

Da de personlige oplysninger dermed er en nødvendig del af Partner-ads’ kerneforretning har vi også dermed lovhjemmel til indsamling, opbevaring og behandling af dem.

2) Hvad bruges oplysningerne til?

Oplysningerne bruges til de i punkt 1 nævnte formål og i det omfang det er nødvendigt for at sikre et tillidsforhold mellem de ovennævnte parter.

Annoncører kan se oplysninger på de affiliate partnere de samarbejder med og omvendt. Affiliate partnere kan også se kontaktoplysninger på de annoncører de ikke samarbejder med af hensyn til behovet for kontakt inden et samarbejde indgås (dog kun hvis de er logget ind på Partner-ads).

Affiliate partnere og annoncører kan stille egne data til rådighed for 3. part sålænge data ikke kan henføres til en part som ikke har givet tilladelse til deling.

Enkelte data stilles af Partner-ads til rådighed for en partners eller annoncørs samarbejde med/medlemsskab af tjenesten Marketers.dk, hvor det indgår en naturlig del af den aftale brugeren har indgået med Marketers.dk.

Det er også muligt for annoncør at eksportere email adresser fra deres affiliate partnere til et eksternt mailsystem som f.eks. Mailchimp o.l. for at lette kommunikationen. Annoncøren har ansvar for sikkerheden omkring disse data og at nødvendige databehandleraftaler er indgået.

3. parter udover ovennævnte kan ikke se personlige oplysninger om affiliate partnere eller annoncører.

Annoncører overfører visse data til Partner-ads i.f.m. tracking af salg og leads (ordrenumre, ordretotaler, leadnumre via Partner-ads' trackingscript, IP-adresser) som en nødvendig del af samarbejdet og som bruges som dokumentation, og har givet Partner-ads lov til at opbevare og behandle disse data i overenstemmelse med denne persondatapolitik.

Annoncører har ansvaret for at informere om og indhente samtykke til overførsel af data til Partner-ads fra brugere på deres website.

Partner-ads foreslår en tilføjelse til annoncørers egen persondatapoltik i.f.m. ovennævnte overførsel - se forslaget her.

Affiliates overfører visse data til Partner-ads i.f.m. klik på reklamelinks (cookieoplysninger, IP-adresser o.l. via Partner-ads' trackingscript) således at Partner-ads kan registrere når en affiliate har skabt salg og leads og således at affiliates kan få afregning. Affiliates har givet Partner-ads lov til at opbevare og behandle disse data i overenstemmelse med denne persondatapolitik.

Affiliates har ansvaret for at informere om og indhente samtykke til overførsel af data til Partner-ads fra brugere på deres website.

Partner-ads foreslår en tilføjelse til affiliates egen persondatapoltik i.f.m. ovennævnte overførsel - se forslaget her.

3) Samtykke, indsigt og sletning

Ved tilmelding som affiliate partner eller annoncør gives der samtykke til indsamling, opbevaring og behandling af personoplysningerne som beskrevet i denne persondatapolitik.

For en affiliate partner kan et samtykke tilbagekaldes hvis vedkommende samtidigt slettes fra Partner-ads systemet, da man ikke kan være tilmeldt uden samtidig at afgive de i punkt 1 nævnte personoplysninger. Efter sletning gemmes dog stadig bilag vedr. udbetalinger (indeholder bankkontoen der er udbetalt til) jf. bogføringsloven i indeværende + 5 år.

For en annoncør bibeholdes personoplysninger af hensyn til historik i.f.t. bogføringsloven i indeværende + 5 år, dvs. at vi skal kunne dokumentere hvem der har fået fakturaer og har skabt regnskabsmæssige transaktioner i vores system. Det er derfor ikke muligt at tilbagekalde samtykket ved at få slettet kontoen sålænge ovennævnte skal dokumenteres.

I så fald en annoncør ingen historik har er det muligt at tilbagekalde samtykket ved at der foretages en sletning af annoncørens tilmelding.

Affiliate partnere og annoncører har altid indsigt i de registrerede personlige oplysninger ved at logge ind på deres konti og kigge under Min profil.

Der kan persondata ligeledes opdateres, så de er korrekte hvis der sker ændringer hos brugeren.

4) Hvordan opbevares og håndteres persondata?

Indtastede personoplysninger opbevares af Partner-ads på en forsvarlig måde, så de er ikke tilgængelige for uvedkommende.

Dette sker via vores serverhosting aftale, som bl.a. omfatter sikring af data.

Partner-ads vil aldrig sælge eller på anden måde videregive personoplysninger til 3. part uden dit samtykke jf. denne persondatapolitik. Oplysninger kan dog videregives i tilfælde hvor det kræves af lovgivningen eller hvis der foreligger en retskendelse.

Persondata slettes når de ikke længere skal bruges jf. punkt 3.

Partner-ads bruger følgende leverandører som håndterer personoplysninger indsamlet af Partner-ads:
- Drip.com (bruger mailadresser til nyhedsbreve og kampagner)
- Missive (emailkommunikation med affiliate partnere og annoncører)
- Sendgrid (bruger mailadresser til automatiske mails/kvitteringer fra Partner-ads systemet)
- Dropbox (filer og dokumenter som kan indeholde personoplysninger - bliver kun gemt i nødvendigt omfang af hensyn til drift af Partner-ads)
- Curanet (hosting af data og filer, som kan indeholde personoplysninger)
- Saugstrup Ltd. (Partner-ads supportteam med adgang til personoplysninger i.f.m. support)
- Saugstrup Ltd. og RK Portals I/S (Marketers.dk) (adgang til personoplysninger hvor der er indgået aftale mellem deres medlemmer og Partner-ads om kobling til medlemsskab og Partner-ads).

5) Hvordan er data sikret og hvad gør vi ved sikkerhedsbrud?

For alle persondata som behandles af leverandører er det beskrevet i aftaler med dem hvordan leverandøren skal sikre data og at de skal rapportere brud til Partner-ads.

For de persondata vi selv håndterer sikres de bl.a. gennem styret adgang (dvs. at kun det nødvendige personale har adgang) og gennem sikringsforanstaltninger som f.eks. to-faktor logins.

Ved sikkerhedsbrud der enten konstateres af Partner-ads eller indrapporteres kontaktes involverede brugere og relevante myndigheder hurtigst muligt indenfor 72 timer.

Partner-ads eller dets leverandører vil derefter hurtigst muligt sikre standsning af sikkerhedsbruddet, sikre berørte persondata samt forebygge yderligere brud på sikkerheden.