Brugerbetingelser for affiliate partnere

§ 1
Tilmelding:

Partneren skal ved tilmelding/opdatering opgive korrekte kontaktoplysninger.

Links til websites skal være korrekte. Ved blogs/grupper/sider på andres websites angives specifik web-adresse.

Beskrivelser af websites skal være dækkende for websitets indhold og for den måde reklamer vil blive anvendt.

Er der behov for at være tilmeldt med flere sider, så kan disse tilføjes i samme partnertilmelding. Dog skal websites i kategorien 'Erotik og sex' have deres egen tilmelding.

§ 2
Aftaleindgåelse:

Aftaleindgåelse (godkendelse af ansøgninger) sker mellem partneren og annoncøren med Partner-ads som mellemmand.

En partners ansøgning godkendes på baggrund af de vilkår (betingelser, satser m.m.) der er gældende på ansøgningstidspunktet. Annoncører er ikke forpligtet til at godkende en partners ansøgning.

Annoncører er forpligtet til at informere partnere om ændringer i f.eks. satser, men hverken annoncør eller Partner-ads er forpligtet til at udbetale kompensation for ændringer.

Det er tilladt at kommunikere direkte med annoncøren via dette system, hvis kommunikationen er relevant for det partnerprogram, som partneren er med i.

§ 3
Visning af reklamer:

Reklamer (banner, tekstlinks o.l.) må kun vises på egne websites/medier, dvs. websites, medier, blogs eller grupper som er ejet af dig, dit firma eller din arbejdsgiver, eller hvor du er webmaster. De websites/medier du benytter skal fremgå af din partnertilmelding.

Websites skal være på dansk (dog tillades websites på norsk, svensk og engelsk, hvis målgruppen er relevant for annoncøren) (ved andre sprog - spørg først!).

Reklamer må gerne placeres i e-mail nyhedsbreve med mindre annoncøren frabeder sig dette i sit partnerprogram eller under den oprettede reklame.

Følgende er ikke tilladt i.f.m. visninger af reklamer:
> Der må ikke vises mere end 5 bannere og 5 tekstlinks fra Partner-ads annoncører pr. enkeltside (f.eks. forsiden, linkside etc.). Undtaget er prissammenligning og produktguides.
> Reklamer må ikke placeres i/videresælges via eget netværk eller konkurrerende netværk.
> Der må ikke benyttes 'iframe', med mindre at annoncøren selv benytter det eller at der bruges den rotationsmulighed, som Partner-ads.com har oprettet.
> Du må ikke selv designe reklamer til de enkelte partnerprogrammer, men skal bruge dem som annoncøren stiller til rådighed, med mindre annoncøren godkender det designforslag du fremsætter.
> Links i HTML-bannere må ikke ændres.

For tekstlinks kan der være tilknyttet en vejledning for hvordan de kan bruges. Vejledningen SKAL følges med mindre annoncøren giver dispensation.

Produktbilleder der stilles til rådighed i produktfeeds må benyttes i.f.m. markedsføring af annoncørens program. Ønsker du at benytte andre af annoncørens billeder, så spørg dem først.

På Facebook (sider, grupper, ads etc.) må du kun benytte partnerprogrammer som tillader Facebook Ads o.l. (kan ses under selve partnerprogrammet).

Via Google Adwords eller anden købt annoncering på søgemaskiner må du kun benytte partnerprogrammer som tillader Google Adwords o.l. (kan ses under selve partnerprogrammet) når formålet er at markedsføre annoncøren.

Afvises du som deltager i et partnerprogram, så skal du hurtigst muligt fjerne reklamemateriale for det berørte partnerprogram.

Brud på reglerne i denne paragraf kan i første omgang medføre en advarsel. Er forholdet ikke rettet op indenfor en angiven frist, så medfører det sletning uden udbetaling af saldo.

Ved groft brud medfører det øjeblikkelig sletning uden udbetaling af saldo.

Er du i tvivl om du bryder denne paragraf, så kontakt Partner-ads.com - kan gøres via menupunktet 'Send besked'.

Hvis du bruger produktbilleder fra produktfeeds, så skal du sørge for at billedernes URLer stadig læses fra annoncørens URL/billedlink for at undgå evt. problemer med copyright fra nogle brands, der kun vil have billeder hostet hos annoncøren. Dvs. undgå at gemme billederne lokalt og undgå at cache dem.

Hvis du laver eget materiale for partnerprogrammerne så skal du være opmærksom på Forbrugerombudsmandens retningslinier for bl.a. prissammenligning og brug af ord som gratis, billigere/billigst.

Indhold der fungerer som markedsføring for annoncøren skal jf. Markedsføringsloven markeres som en reklame, f.eks. med teksten 'Reklame', 'Sponsoreret', 'Indeholder reklamelinks' e.l.

Reklamer må ikke benyttes på websites, der bryder loven (partnere påtager sig al ansvar i den forbindelse).

Hvis en annoncør stiller materiale til rådighed, som viser sig at bryde loven, så holdes du som affiliate partner i videst muligt omfang skadesfri. Kontakt omgående Partner-ads i sådanne tilfælde.

§ 4
Optjening og udbetaling af beløb:

Optjente beløb tillægges partnerens saldo.

Alle beløb vises eksklusiv moms.

Ved afregninger til firmaer tillægges moms.

Ordrebeløb (grundlaget) hvoraf der optjenes for salg er typisk inkl. moms, men ekskl. fragt/gebyrer.

Partner-ads udbetaler via bankoverførsel til danske bankkonti hvor registreringsnummer og kontonummer er angivet eller til udenlandske bankkonti hvor SWIFT-kode og IBAN-nummer er angivet.

Der køres en udbetalingskørsel første hverdag i hver måned.

Bankoplysninger skal være udfyldt via menupunktet Saldo/Udbetalinger for at udbetaling kan foretages (og der skal være indtastet et CVR-nr hvis du er et firma).

Er der optjent minimum 150 kr. eksklusiv moms via leads og salg, som er ældre end 30 dage, så vil du modtage en udbetaling.

Beløb, der er yngre end 30 dage står til næste udbetalingskørsel. Opstartsbonussen på 8 kr. tillægges den første udbetaling.

Du vil modtage udbetalingen 1-2 dage efter udbetalingskørslen. På dit bankkontoudtog vil teksten være 'Partner-ads, udb.'

Melder du dig ud (sletter din tilmelding) udbetales saldi under 150 kr ikke. Hvis du har en saldo over 150 kr. ved udmeldelse så skal du kontakte Partner-ads inden sletning, så vi kan udbetale dig.

Ved udbetaling til udenlandske bankkonti er udbetalingsgrænsen 300 kr. og der opkræves 20 kr. i betalingsgebyr. Der kan forekomme kursdifferencer.

§ 5
Snyd og manipulation:

Snyd og manipulation for at optjene beløb, der ikke retteligt bør optjenes (vurderes af Partner-ads) er naturligvis uacceptabelt og kan medføre øjeblikkelig sletning eller en kraftig advarsel ved mindre overtrædelser. Det er Partner-ads der suverænt afgører om der er tale om snyd eller manipulation og om det skal medføre sletning eller advarsel.

Tommelfingerregel: Brugere skal klikke på reklamer af egen interesse!

Som snyd opfattes alle tekniske eller menneskelige forsøg fra partneren selv eller hans omgivelser på at optjene beløb, som ikke retteligt bør optjenes.

Snyd omfatter (men ikke begrænset til):
> automatiske kliks via scripts, et eksternt program eller en robot
> tvungne klik for at brugeren opnår noget
> skjulte reklamer
> klik kaldt via frames og iframes
> falske registreringer og ordrer

Manipulation er forsøg at få andre til at foretage en handling som genererer optjente beløb, uden at annoncøren får en reel effekt og hvor formålet alene er at forsøge at tjene penge, f.eks. systematiske klik 'for at holde siden i live'.

Manipulation omfatter (men ikke begrænset til):
> opfordring til/anbefaling om at man klikker på reklamerne på siden (mundtligt eller skriftligt)
> donate-sider o.l.
> konkurrencer og spil der fordrer klik på reklamer
> belønning for klik og tilmeldinger
> spamming
> reklamer anvendt som menupunkter
> kamouflerede links
> klik via eksterne klikbytte-, bannerbytte- eller visningssystemer

Ved snyd eller manipulation, hvor partnerens profil herefter slettes, udbetales saldo ikke.

Er du i tvivl om du bryder denne paragraf, så kontakt Partner-ads - kan gøres via menupunktet 'Send besked'.

§ 6
Fejlsituationer/annulleringer:

Der kan opstå situationer hvor ordrer er fejlregistreret, ikke skulle have været registreret eller er resultatet af en test e.l.

Derudover kan forbrugere annullere ordrer jf. lovgivning vedr. returret.

Ligeledes kan ordrer være leveret af et andet affiliatenetværk, dvs. hvor det andet netværk er den sidste der leverer klikket fra brugeren.

Annoncører er berettiget til at annullere ovennævnte type ordrer såfremt de udfylder en begrundelse. Partner-ads kan informere partneren om begrundelser for annulleringer.

Nogle partnere kan opleve at der vises et lille standardbanner (88*31) for Partner-ads.com. Dette banner vises hvis et partnerprogram er lukket, eller hvis partneren er blevet afvist eller endnu ikke er godkendt til programmet. I disse tilfælde opspares der ikke beløb, og partneren opfordres at udskifte banneret/partnerprogrammet. Vi opfordrer partnere til at vente med at indsætte reklamer indtil partneransøgningen er godkendt af annoncøren.

§ 7
Optjeningsregel:

For registreringer, leads og salg, er det den affiliate partner, som brugeren besøger sidst (og hvor han klikker på reklamen), som optjener beløb.

Affiliate partneren kan opnå indtjening for salg og registreringer via annoncørens/wehshoppens website i 40 dage fra en bruger har klikket på reklamen (standard cookietid). Vi tracker både via cookies og IP-adresser for at sikre dette.

Enkelte partnerprogrammer kan have en anderledes cookietid (lavere eller højere). Dette vil i så fald fremgå af partnerprogrammets egne betingelser.

§ 8
Information og service:

Partner-ads.com vil løbende sende nyhedsbreve eller beskeder via besked-systemet til tilmeldte partnere. Partnerne opfordres til at følge med i f.eks. nyhedsbrevet, da der ikke er ressourcer til at give individuel information i alle tilfælde. Vi bestræber os dog på altid at besvare dine forespørgsler hurtigst muligt.

Alle forslag, idéer og positiv såvel som negativ kritik er meget velkomne.

§ 9
Politik for indsamling, opbevaring og brug af personoplysninger hos Partner-ads:

For at kunne indgå som partner eller annoncør hos Partner-ads angiver du ved indmeldelse og/eller opdatering en række fortrolige oplysninger såsom navn, adresse, e-mailadresse osv. Disse oplysninger er nødvendige, da der bliver etableret en juridisk gældende aftale mellem dig og Partner-ads.

Indtastede personlige oplysninger er juridiske oplysninger, der idenficerer partnere som udfører markedsføring og annoncører der betaler for markedsføring, og bruges til at binde dem sammen.

Oplysningerne bruges således kun til dette formål og i det omfang det er nødvendigt for at sikre et tillidsforhold mellem de ovennævnte parter.

Indtastede personlige oplysninger opbevares af Partner-ads på en forsvarlig måde, så de er ikke tilgængelige for uvedkommende.

Da der er tale om relationer mellem partnere og annoncører, har en partner adgang til visse oplysninger om annoncører og omvendt, men kun hvis begge parter er tilmeldt Partner-ads og for at opnå ovennævnte tillidsforhold.

Partner-ads vil aldrig sælge eller på anden måde videregive personoplysninger til 3. part uden din tilladelse. Oplysninger kan dog videregives i tilfælde hvor det kræves af lovgivningen eller hvis der foreligger en retskendelse.

Der opsamles visse statistiske informationer i Partner-ads systemet vedr. visninger af reklamer, klik på disse samt registreringer af leads og salg skabt via partnere. Dette er en naturlig del af et affiliate netværk og nødvendigt for driften af Partner-ads.

Disse statistikinformationer bruges kun internt af Partner-ads, og stilles til rådighed for partnere og annoncører i det omfang det er nødvendigt for at de 2 parter kan opretholde deres samarbejde. Data er ikke på nogen måde til rådighed for uvedkomne.

Partnere og annoncører kan stille egne data til rådighed for 3. part sålænge data ikke kan henføres til en part som ikke har givet tilladelse til deling. Enkelte data stilles af Partner-ads til rådighed for en partners eller annoncørs samarbejde med/medlemsskab af tjenesten Marketers.dk.