Brugerbetingelser for affiliate partnere

§ 1
Tilmelding:

Partneren skal ved tilmelding/opdatering opgive korrekte kontaktoplysninger.

Links til websites skal være korrekte. Ved blogs/grupper/sider på andres websites angives specifik web-adresse.

Beskrivelser af websites skal være dækkende for websitets indhold og for den måde reklamer vil blive anvendt.

Er der behov for at være tilmeldt med flere sider, så kan disse tilføjes i samme partnertilmelding. Dog skal websites i kategorien 'Erotik og sex' have deres egen tilmelding.

Hvis du ved tilmelding er under 18 år skal dine forældre give tilladelse.

Det er gratis at være tilmeldt som affiliate partner.

§ 2
Aftaleindgåelse:

Aftaleindgåelse (godkendelse af ansøgninger) sker mellem partneren og annoncøren med Partner-ads som mellemmand.

En partners ansøgning godkendes på baggrund af de vilkår (betingelser, satser m.m.) der er gældende på ansøgningstidspunktet. Annoncører er ikke forpligtet til at godkende en partners ansøgning.

Annoncører er forpligtet til at informere partnere om ændringer i f.eks. satser, men hverken annoncør eller Partner-ads er forpligtet til at udbetale kompensation for ændringer.

Det er tilladt at kommunikere direkte med annoncøren via dette system, hvis kommunikationen er relevant for det partnerprogram, som partneren er med i.

§ 3
Visning af reklamer:

Reklamer (banner, tekstlinks o.l.) må kun vises på egne websites/medier, dvs. websites, medier, blogs eller grupper som er ejet af dig, dit firma eller din arbejdsgiver, eller hvor du er webmaster. De websites/medier du benytter skal fremgå af din partnertilmelding.

Websites skal være på dansk (dog tillades websites på norsk, svensk og engelsk, hvis målgruppen er relevant for annoncøren) (ved andre sprog - spørg først!).

Reklamer må gerne placeres i e-mail nyhedsbreve med mindre annoncøren frabeder sig dette i sit partnerprogram eller under den oprettede reklame.

Følgende er ikke tilladt i.f.m. visninger af reklamer:
> Der må ikke vises mere end 5 bannere og 5 tekstlinks fra Partner-ads annoncører pr. enkeltside (f.eks. forsiden, linkside etc.). Undtaget er prissammenligning og produktguides.
> Reklamer må ikke placeres i/videresælges via eget netværk eller konkurrerende netværk.
> Der må ikke benyttes 'iframe', med mindre at annoncøren selv benytter det eller at der bruges den rotationsmulighed, som Partner-ads.com har oprettet.
> Du må ikke selv designe reklamer til de enkelte partnerprogrammer, men skal bruge dem som annoncøren stiller til rådighed, med mindre annoncøren godkender det designforslag du fremsætter.
> Links i HTML-bannere må ikke ændres.

For tekstlinks kan der være tilknyttet en vejledning for hvordan de kan bruges. Vejledningen SKAL følges med mindre annoncøren giver dispensation.

Produktbilleder der stilles til rådighed i produktfeeds må benyttes i.f.m. markedsføring af annoncørens program. Ønsker du at benytte andre af annoncørens billeder, så spørg dem først.

Via købte annoncer på Facebook, Instagram, Snapchat og andre socialer medier må du kun benytte partnerprogrammer med betingelsen: Det er tilladt at linke via købte Facebook, Instagram, Snapchat o.l. annoncer.

Via købte annoncer på Google eller anden købt annoncering på søgemaskiner må du kun benytte partnerprogrammer med betingelsen: Det er tilladt at linke via købte Google Adwords/Bing etc. annoncer.

For Google Shopping Ads er det tilladt med betingelsen: Det er tilladt at linke via købte Google Shopping annoncer.

Hvis du bruger produktbilleder fra produktfeeds, så skal du sørge for at billedernes URLer stadig læses fra annoncørens URL/billedlink for at undgå evt. problemer med copyright fra nogle brands, der kun vil have billeder hostet hos annoncøren. Dvs. undgå at gemme billederne lokalt og undgå at cache dem.

Hvis du viser priser sammen med reklamerne skal du huske løbende at opdatere priserne (minimum ugentligt) så de matcher priserne hos annoncøren. Du bør også tage forbehold for prisændringer (og evt. udgåede varer) hos annoncøren i en footer tekst e.l. på dit website.

Indhold der fungerer som markedsføring for annoncøren skal jf. Markedsføringsloven markeres som en reklame, f.eks. med teksten 'Reklame', 'Sponsoreret', 'Indeholder reklamelinks' e.l. Check bl.a. Forbrugerombudsmandens guide til influencere.

Reklamer må ikke benyttes på websites, der bryder loven (partnere påtager sig al ansvar i den forbindelse).

Hvis en annoncør stiller materiale til rådighed, som viser sig at bryde loven, så holdes du som affiliate partner skadesløs i det omfang det er muligt. Kontakt omgående Partner-ads i sådanne tilfælde.

Afvises du som deltager i et partnerprogram, så skal du hurtigst muligt fjerne reklamemateriale for det berørte partnerprogram.

Brud på reglerne i denne paragraf kan i første omgang medføre en advarsel. Er forholdet ikke rettet op indenfor en angiven frist, så medfører det sletning uden udbetaling af saldo.

Ved groft brud medfører det øjeblikkelig sletning uden udbetaling af saldo.

Er du i tvivl om du bryder denne paragraf, så kontakt Partner-ads.com - kan gøres via menupunktet 'Send besked'.

§ 4
Optjening og udbetaling af beløb:

Optjente beløb tillægges partnerens saldo.

Alle beløb vises eksklusiv moms.

Ved afregninger til firmaer tillægges moms.

Ordrebeløb (grundlaget) hvoraf der optjenes for salg er typisk inkl. moms, men ekskl. fragt/gebyrer.

Din affiliate konto kører med 3 saldi for hhv. Danmark, Sverige og Norge.

Partner-ads udbetaler via bankoverførsel til danske, svenske og norske bankkonti hvor registreringsnummer og kontonummer er angivet eller til udenlandske bankkonti hvor SWIFT-kode og IBAN-nummer er angivet.

Der køres en udbetalingskørsel første hverdag i hver måned.

Bankoplysninger skal være udfyldt via menupunktet Saldo/Udbetalinger for at udbetaling kan foretages (og der skal være indtastet et CVR-nr hvis du er et firma).

Er der optjent minimum 100 DKK, SEK eller NOK eksklusiv moms via leads og salg, som er ældre end 30 dage, så vil du modtage en udbetaling.

Beløb, der er yngre end 30 dage står til næste udbetalingskørsel. Opstartsbonussen på 8 kr. tillægges den første udbetaling.

Du vil modtage udbetalingen 1-2 dage efter udbetalingskørslen. På dit bankkontoudtog vil teksten være 'Partner-ads, udb.'

Melder du dig ud (sletter din tilmelding) udbetales saldi under 150 kr ikke. Hvis du har en saldo over 150 kr. ved udmeldelse så skal du kontakte Partner-ads inden sletning, så vi kan udbetale dig.

Ved udbetaling til udenlandske bankkonti er udbetalingsgrænsen 300 kr. og der opkræves 20 kr. i betalingsgebyr. Der kan forekomme kursdifferencer.

§ 5
Snyd og manipulation:

Snyd og manipulation for at optjene beløb, der ikke retteligt bør optjenes (vurderes af Partner-ads) er naturligvis uacceptabelt og kan medføre øjeblikkelig sletning eller en kraftig advarsel ved mindre overtrædelser. Det er Partner-ads der suverænt afgører om der er tale om snyd eller manipulation og om det skal medføre sletning eller advarsel.

Tommelfingerregel: Brugere skal klikke på reklamer af egen interesse!

Som snyd opfattes alle tekniske eller menneskelige forsøg fra partneren selv eller hans omgivelser på at optjene beløb, som ikke retteligt bør optjenes.

Snyd omfatter (men ikke begrænset til):
> automatiske kliks via scripts, et eksternt program eller en robot
> tvungne klik for at brugeren opnår noget
> skjulte reklamer
> klik kaldt via frames og iframes
> falske registreringer og ordrer

Manipulation er forsøg at få andre til at foretage en handling som genererer optjente beløb, uden at annoncøren får en reel effekt og hvor formålet alene er at forsøge at tjene penge, f.eks. systematiske klik 'for at holde siden i live'.

Manipulation omfatter (men ikke begrænset til):
> opfordring til/anbefaling om at man klikker på reklamerne på siden (mundtligt eller skriftligt)
> donate-sider o.l.
> konkurrencer og spil der fordrer klik på reklamer
> belønning for klik og tilmeldinger
> spamming
> reklamer anvendt som menupunkter
> kamouflerede links
> klik via eksterne klikbytte-, bannerbytte- eller visningssystemer

Ved snyd eller manipulation, hvor partnerens profil herefter slettes, udbetales saldo ikke.

Er du i tvivl om du bryder denne paragraf, så kontakt Partner-ads - kan gøres via menupunktet 'Send besked'.

§ 6
Fejlsituationer/annulleringer:

Der kan opstå situationer hvor ordrer er fejlregistreret, ikke skulle have været registreret, ikke kan gennemføres eller er resultatet af en test e.l.

Derudover kan forbrugere annullere ordrer jf. lovgivning vedr. returret o.l.

Ligeledes kan ordrer være leveret af et andet affiliatenetværk eller anden betalt annoncering, dvs. hvor det andet netværk er den sidste der leverer klikket fra brugeren.

Annoncører er berettiget til at annullere ovennævnte type ordrer såfremt de udfylder en begrundelse. Partner-ads kan informere partneren om begrundelser for annulleringer.

Annoncører har 30 dage til at annullere en ordre, hvorefter den overgår til afregning til affiliate partneren.

Hvis en ordre ved en fejl, blokering e.l. ikke er bogført kan den bogføres i indtil 30 dage.

Nogle partnere kan opleve at der vises et lille standardbanner (88*31) for Partner-ads.com. Dette banner vises hvis et partnerprogram er lukket, eller hvis partneren er blevet afvist eller endnu ikke er godkendt til programmet. I disse tilfælde opspares der ikke beløb, og partneren opfordres at udskifte banneret/partnerprogrammet. Vi opfordrer partnere til at vente med at indsætte reklamer indtil partneransøgningen er godkendt af annoncøren.

§ 7
Optjeningsregel:

For registreringer, leads og salg, er det den affiliate partner, som brugeren besøger sidst (og hvor han klikker på reklamen), som optjener beløb.

Affiliate partneren kan opnå indtjening for salg og registreringer via annoncørens/wehshoppens website i op til 40 dage fra en bruger har klikket på reklamen (cookietid). Der trackes via cookies og unikke klik id´er.

Enkelte partnerprogrammer kan have en lavere cookietid end 40 dage. Dette vil i så fald fremgå af partnerprogrammets egne betingelser.

En annoncør kan oprette en aftale med en affiliate partner om tracking via unikke rabatkoder. I disse tilfælde vil det være den unikke rabatkode, der aktiverer tracking fremfor den normale tracking proces.

Hvis et program lukker eller en affiliate partner afvises til programmet, kan der ikke længere sendes trafik eller optjenes provision.

§ 8
Information til partnere:

Partner-ads.com og annoncører vil løbende udsende nyhedsbreve via e-mail (som kan afmeldes) eller udsende beskeder via besked-systemet til tilmeldte partnere. Partnerne opfordres til at læse nyhedsbreve og beskeder.

§ 9
Betingelser for databehandling:

Som affiliate partner har du adgang til en række personlige oplysninger vedr. de annoncører du samarbejder med.

Disse oplysninger kan omfatte: For- og efternavn, Adresse, Postnr., By, Firmanavn, CVR-nr., Telefonnummer, E-mail, ordrenumre/leadnumre, ordretotaler og andre beløb samt statistikdata i.f.m. samarbejdet.

Hvis du henter disse oplysninger ud fra Partner-ads.com og lagrer dem hos dig selv eller via en 3. part så er du forpligtet til, enten via egne foranstaltninger eller via en såkaldt databehandleraftale med den 3. part, at sikre oplysningerne så de ikke er tilgængelige for uvedkomne.

Du er ligeledes forpligtet til kun at opbevare oplysningerne i det omfang det er nødvendigt og til at slette oplysningerne igen, hvis den person som de vedrører eller vi som dataansvarlig kræver dette.

Tracking: Som affiliate partner giver du Partner-ads ret til opbevare og behandle persondata (cookieoplysninger, IP-adresser o.l.), som du måtte dele med Partner-ads i forbindelse med tracking af klik via Partner-ads' trackingscript, da dette er nødvendigt for at vi kan registrere og betale dig for skabte salg og leads. Samtidigt accepterer du at disse data opbevares og behandles som beskrevet i Partner-ads' persondatapolitik.

§ 10
Politik for indsamling, opbevaring og behandling af personoplysninger hos Partner-ads:

Via websitet https://www.partner-ads.com (Partner-ads) indsamles, opbevares og behandles der en række personoplysninger.

Dataansvarlig for Partner-ads er:
AdViva ApS (Partner-ads ApS)
CVR-nr. 31178088
Ekenæsvej 26
2850 Nærum
Danmark

Kontaktoplysninger:
Ken Schultz
ken@partner-ads.com

1) Hvilke persondata indsamler vi og hvorfor?
v For at kunne indgå som affiliate partner eller annoncør hos Partner-ads angiver du ved indmeldelse og evt. opdateringer en række personlige oplysninger:
CVR-nr. (kun hvis firmatilmelding)
Firma (kun hvis firmatilmelding)
For- og efternavn
Adresse
Postnr.
By
Telefonnummer
E-mail
Bankkonto (kun affiliate partnere til brug ved udbetalinger)

Disse oplysninger er nødvendige, da der bliver etableret en juridisk gældende aftale mellem dig og Partner-ads, og vi derfor skal vide hvem vi indgår aftale med.

De indsamlede personlige oplysninger er oplysninger, der identificerer affiliate partnere som udfører markedsføring og annoncører der betaler for markedsføring, og bruges til at binde dem sammen og identificere dem som samarbejdspartnere, som har indgået en aftale med Partner-ads og som indgår aftaler med hinanden via Partner-ads.

Da de personlige oplysninger dermed er en nødvendig del af Partner-ads’ kerneforretning har vi også dermed lovhjemmel til indsamling, opbevaring og behandling af dem.

2) Hvad bruges oplysningerne til?

Oplysningerne bruges til de i punkt 1 nævnte formål og i det omfang det er nødvendigt for at sikre et tillidsforhold mellem de ovennævnte parter.

Annoncører kan se oplysninger på de affiliate partnere de samarbejder med og omvendt. Affiliate partnere kan også se kontaktoplysninger på de annoncører de ikke samarbejder med af hensyn til behovet for kontakt inden et samarbejde indgås (dog kun hvis de er logget ind på Partner-ads).

Affiliate partnere og annoncører kan stille egne data til rådighed for 3. part sålænge data ikke kan henføres til en part som ikke har givet tilladelse til deling.

Enkelte data stilles af Partner-ads til rådighed for en partners eller annoncørs samarbejde med/medlemsskab af tjenesten Marketers.dk, hvor det indgår en naturlig del af den aftale brugeren har indgået med Marketers.dk.

Det er også muligt for annoncør at eksportere email adresser fra deres affiliate partnere til et eksternt mailsystem som f.eks. Mailchimp o.l. for at lette kommunikationen. Annoncøren har ansvar for sikkerheden omkring disse data og at nødvendige databehandleraftaler er indgået.

3. parter udover ovennævnte kan ikke se personlige oplysninger om affiliate partnere eller annoncører.

Annoncører overfører visse data til Partner-ads i.f.m. tracking af salg og leads (ordrenumre, ordretotaler, leadnumre via Partner-ads' trackingscript) som en nødvendig del af samarbejdet, og har givet Partner-ads lov til at opbevare og behandle disse data i overenstemmelse med denne persondatapolitik.

Annoncører har ansvaret for at informere om og indhente samtykke til overførsel af data til Partner-ads fra brugere på deres website.

Partner-ads foreslår en tilføjelse til annoncørers egen persondatapoltik i.f.m. ovennævnte overførsel - se forslaget her.

Affiliates overfører visse data til Partner-ads i.f.m. klik på reklamelinks (cookieoplysninger, IP-adresser o.l. via Partner-ads' trackingscript) således at Partner-ads kan registrere når en affiliate har skabt salg og leads og således at affiliates kan få afregning. Affiliates har givet Partner-ads lov til at opbevare og behandle disse data i overenstemmelse med denne persondatapolitik.

Affiliates har ansvaret for at informere om og indhente samtykke til overførsel af data til Partner-ads fra brugere på deres website.

Partner-ads foreslår en tilføjelse til affiliates egen persondatapoltik i.f.m. ovennævnte overførsel - se forslaget her.

3) Samtykke, indsigt og sletning

Ved tilmelding som affiliate partner eller annoncør gives der samtykke til indsamling, opbevaring og behandling af personoplysningerne som beskrevet i denne persondatapolitik.

For en affiliate partner kan et samtykke tilbagekaldes hvis vedkommende samtidigt slettes fra Partner-ads systemet, da man ikke kan være tilmeldt uden samtidig at afgive de i punkt 1 nævnte personoplysninger. Efter sletning gemmes dog stadig bilag vedr. udbetalinger (indeholder bankkontoen der er udbetalt til) jf. bogføringsloven i indeværende + 5 år.

For en annoncør bibeholdes personoplysninger af hensyn til historik i.f.t. bogføringsloven i indeværende + 5 år, dvs. at vi skal kunne dokumentere hvem der har fået fakturaer og har skabt regnskabsmæssige transaktioner i vores system. Det er derfor ikke muligt at tilbagekalde samtykket ved at få slettet kontoen sålænge ovennævnte skal dokumenteres.

I så fald en annoncør ingen historik har er det muligt at tilbagekalde samtykket ved at der foretages en sletning af annoncørens tilmelding.

Affiliate partnere og annoncører har altid indsigt i de registrerede personlige oplysninger ved at logge ind på deres konti og kigge under Min profil.

Der kan persondata ligeledes opdateres, så de er korrekte hvis der sker ændringer hos brugeren.

4) Hvordan opbevares og håndteres persondata?

Indtastede personoplysninger opbevares af Partner-ads på en forsvarlig måde, så de er ikke tilgængelige for uvedkommende.

Dette sker via vores serverhosting aftale, som bl.a. omfatter sikring af data.

Partner-ads vil aldrig sælge eller på anden måde videregive personoplysninger til 3. part uden dit samtykke jf. denne persondatapolitik. Oplysninger kan dog videregives i tilfælde hvor det kræves af lovgivningen eller hvis der foreligger en retskendelse.

Persondata slettes når de ikke længere skal bruges jf. punkt 3.

Partner-ads bruger følgende leverandører som håndterer personoplysninger indsamlet af Partner-ads:
- Drip.com (bruger mailadresser til nyhedsbreve og kampagner)
- Missive (emailkommunikation med affiliate partnere og annoncører)
- Sendgrid (bruger mailadresser til automatiske mails/kvitteringer fra Partner-ads systemet)
- Dropbox (filer og dokumenter som kan indeholde personoplysninger - bliver kun gemt i nødvendigt omfang af hensyn til drift af Partner-ads)
- Curanet (hosting af data og filer, som kan indeholde personoplysninger)
- Saugstrup Ltd. (Partner-ads supportteam med adgang til personoplysninger i.f.m. support)
- Saugstrup Ltd. og RK Portals I/S (Marketers.dk) (adgang til personoplysninger hvor der er indgået aftale mellem deres medlemmer og Partner-ads om kobling til medlemsskab og Partner-ads).

5) Hvordan er data sikret og hvad gør vi ved sikkerhedsbrud?

For alle persondata som behandles af leverandører er det beskrevet i aftaler med dem hvordan leverandøren skal sikre data og at de skal rapportere brud til Partner-ads.

For de persondata vi selv håndterer sikres de bl.a. gennem styret adgang (dvs. at kun det nødvendige personale har adgang) og gennem sikringsforanstaltninger som f.eks. to-faktor logins.

Ved sikkerhedsbrud der enten konstateres af Partner-ads eller indrapporteres kontaktes involverede brugere og relevante myndigheder hurtigst muligt indenfor 72 timer.

Partner-ads eller dets leverandører vil derefter hurtigst muligt sikre standsning af sikkerhedsbruddet, sikre berørte persondata samt forebygge yderligere brud på sikkerheden.