Politik for indsamling, opbevaring og behandling af personoplysninger hos Partner-ads.

Via websitet https://www.partner-ads.com (Partner-ads) indsamles, opbevares og behandles der en række personoplysninger.

Dataansvarlig for Partner-ads er:
AdViva ApS (Partner-ads ApS)
CVR-nr. 31178088
Ekenæsvej 26
2850 Nærum
Danmark

Kontaktoplysninger:
Ken Schultz
ken@partner-ads.com

1) Hvilke persondata indsamler vi og hvorfor?
For at kunne indgå som affiliate partner eller annoncør hos Partner-ads angiver du ved indmeldelse og evt. opdateringer en række personlige oplysninger:
CVR-nr. (kun hvis firmatilmelding)
Firma (kun hvis firmatilmelding)
For- og efternavn
Adresse
Postnr.
By
Telefonnummer
E-mail
Bankkonto (kun affiliate partnere til brug ved udbetalinger)

Disse oplysninger er nødvendige, da der bliver etableret en juridisk gældende aftale mellem dig og Partner-ads, og vi derfor skal vide hvem vi indgår aftale med.

De indsamlede personlige oplysninger er oplysninger, der identificerer affiliate partnere som udfører markedsføring og annoncører der betaler for markedsføring, og bruges til at binde dem sammen og identificere dem som samarbejdspartnere, som har indgået en aftale med Partner-ads og som indgår aftaler med hinanden via Partner-ads.

Da de personlige oplysninger dermed er en nødvendig del af Partner-ads kerneforretning har vi også dermed lovhjemmel til indsamling, opbevaring og behandling af dem.

2) Hvad bruges oplysningerne til?

Oplysningerne bruges til de i punkt 1 nævnte formål og i det omfang det er nødvendigt for at sikre et tillidsforhold mellem de ovennævnte parter.

Annoncører kan se oplysninger på de affiliate partnere de samarbejder med og omvendt. Affiliate partnere kan også se kontaktoplysninger på de annoncører de ikke samarbejder med af hensyn til behovet for kontakt inden et samarbejde indgås (dog kun hvis de er logget ind på Partner-ads).

Affiliate partnere og annoncører kan stille egne data til rådighed for 3. part sålænge data ikke kan henføres til en part som ikke har givet tilladelse til deling.

Enkelte data stilles af Partner-ads til rådighed for en partners eller annoncørs samarbejde med/medlemsskab af tjenesten Marketers.dk, hvor det indgår en naturlig del af den aftale brugeren har indgået med Marketers.dk.

Det er også muligt for annoncør at eksportere email adresser fra deres affiliate partnere til et eksternt mailsystem som f.eks. Mailchimp o.l. for at lette kommunikationen. Annoncøren har ansvar for sikkerheden omkring disse data og at nødvendige databehandleraftaler er indgået.

3. parter udover ovennævnte kan ikke se personlige oplysninger om affiliate partnere eller annoncører.

Annoncører overfører visse data til Partner-ads i.f.m. tracking af salg og leads (ordrenumre, ordretotaler, leadnumre via Partner-ads' trackingscript) som en nødvendig del af samarbejdet, og har givet Partner-ads lov til at opbevare og behandle disse data i overenstemmelse med denne persondatapolitik.

Partner-ads foreslår en tilføjelse til annoncørers egen persondatapoltik i.f.m. ovennævnte overførsel - se forslaget her.

Affiliates overfører visse data til Partner-ads i.f.m. klik på reklamelinks (cookieoplysninger, IP-adresser o.l. via Partner-ads' trackingscript) således at Partner-ads kan registrere når en affiliate har skabt salg og leads og således at affiliates kan få afregning. Affiliates har givet Partner-ads lov til at opbevare og behandle disse data i overenstemmelse med denne persondatapolitik.

Partner-ads foreslår en tilføjelse til affiliates egen persondatapoltik i.f.m. ovennævnte overførsel - se forslaget her.

3) Samtykke, indsigt og sletning

Ved tilmelding som affiliate partner eller annoncør gives der samtykke til indsamling, opbevaring og behandling af personoplysningerne som beskrevet i denne persondatapolitik.

For en affiliate partner kan et samtykke tilbagekaldes hvis vedkommende samtidigt slettes fra Partner-ads systemet, da man ikke kan være tilmeldt uden samtidig at afgive de i punkt 1 nævnte personoplysninger. Efter sletning gemmes dog stadig bilag vedr. udbetalinger (indeholder bankkontoen der er udbetalt til) jf. bogføringsloven i indeværende + 5 år.

For en annoncør bibeholdes personoplysninger af hensyn til historik i.f.t. bogføringsloven i indeværende + 5 år, dvs. at vi skal kunne dokumentere hvem der har fået fakturaer og har skabt regnskabsmæssige transaktioner i vores system. Det er derfor ikke muligt at tilbagekalde samtykket ved at få slettet kontoen sålænge ovennævnte skal dokumenteres.

I så fald en annoncør ingen historik har er det muligt at tilbagekalde samtykket ved at der foretages en sletning af annoncørens tilmelding.

Affiliate partnere og annoncører har altid indsigt i de registrerede personlige oplysninger ved at logge ind på deres konti og kigge under Min profil.

Der kan persondata ligeledes opdateres, så de er korrekte hvis der sker ændringer hos brugeren.

4) Hvordan opbevares og håndteres persondata?

Indtastede personoplysninger opbevares af Partner-ads på en forsvarlig måde, så de er ikke tilgængelige for uvedkommende.

Dette sker via vores serverhosting aftale, som bl.a. omfatter sikring af data.

Partner-ads vil aldrig sælge eller på anden måde videregive personoplysninger til 3. part uden dit samtykke jf. denne persondatapolitik. Oplysninger kan dog videregives i tilfælde hvor det kræves af lovgivningen eller hvis der foreligger en retskendelse.

Persondata slettes når de ikke længere skal bruges jf. punkt 3.

Partner-ads bruger følgende leverandører som håndterer personoplysninger indsamlet af Partner-ads:
- Drip.com (bruger mailadresser til nyhedsbreve og kampagner)
- Missive (emailkommunikation med affiliate partnere og annoncører)
- Sendgrid (bruger mailadresser til automatiske mails/kvitteringer fra Partner-ads systemet)
- Dropbox (filer og dokumenter som kan indeholde personoplysninger - bliver kun gemt i nødvendigt omfang af hensyn til drift af Partner-ads)
- Curanet (hosting af data og filer, som kan indeholde personoplysninger)
- Saugstrup Ltd. (Partner-ads supportteam med adgang til personoplysninger i.f.m. support)
- Saugstrup Ltd. og RK Portals I/S (Marketers.dk) (adgang til personoplysninger hvor der er indgået aftale mellem deres medlemmer og Partner-ads om kobling til medlemsskab og Partner-ads).

5) Hvordan er data sikret og hvad gør vi ved sikkerhedsbrud?

For alle persondata som behandles af leverandører er det beskrevet i aftaler med dem hvordan leverandøren skal sikre data og at de skal rapportere brud til Partner-ads.

For de persondata vi selv håndterer sikres de bl.a. gennem styret adgang (dvs. at kun det nødvendige personale har adgang) og gennem sikringsforanstaltninger som f.eks. to-faktor logins.

Ved sikkerhedsbrud der enten konstateres af Partner-ads eller indrapporteres kontaktes involverede brugere og relevante myndigheder hurtigst muligt indenfor 72 timer.

Partner-ads eller dets leverandører vil derefter hurtigst muligt sikre standsning af sikkerhedsbruddet, sikre berørte persondata samt forebygge yderligere brud på sikkerheden.

Underskevet
Ken Schultz
Partner-ads