Via en trackingkode, der indlægges på din shops kvitteringsside bliver de salg, hvor brugeren har klikket via Partner-ads netværket, bogført i vores system. Disse salg er specificeret med ordrenummer og du kan derfor se hvilke salg Partner-ads har skaffet dig.