Hvad er CPL?

CPL er et online marketing begreb som bruges i.f.m. køb og beregning af omkostninger ved online kampagner.

CPL (cost per lead) er omkostningen ved at skaffe en tilmelding eller forespørgsel. I et affiliate netværk er CPL typisk betaling pr. tilmelding til nyhedsbreve eller konkurrencer, for deciderede brugertilmeldinger eller oprettelse af profiler samt f.eks. udfyldelse af kontakt- og forespørgselsformularer.

CPL er meget udbredt i affiliate netværk. I nogle tilfælde betales der også for såkaldte co-regs, dvs. at brugeren tilmelder sig flere ting samtidigt.