CPL er et online marketing begreb som bruges i.f.m. køb og beregning af omkostninger ved online kampagner.

CPL (cost per lead) er omkostningen ved at skaffe en tilmelding eller forespørgsel. I et affiliate netværk er CPL typisk betaling pr. tilmelding til nyhedsbreve eller konkurrencer, for deciderede brugertilmeldinger eller oprettelse af profiler samt f.eks. udfyldelse af kontakt- og forespørgselsformularer.

CPL er meget udbredt i affiliate netværk. I nogle tilfælde betales der også for såkaldte co-regs, dvs. at brugeren tilmelder sig flere ting samtidigt.