CPM er et online marketing begreb som bruges i.f.m. køb og beregning af omkostninger ved online kampagner.

CPM betyder betaling (omkostning) pr. 1000 visninger. Dette begreb bruges på en række større websites, der selv sælger bannervisninger. Det bruges meget sjældent i affiliate netværk, da kun meget få annoncører ønsker at betale for visninger.