CPC er et online marketing begreb som bruges i.f.m. køb og beregning af omkostninger ved online kampagner.

CPC (cost per click) er omkostningen ved at skaffe et klik / et unikt besøg. I et affiliate netværk er CPC det som annoncøren vil betale pr. klik. Typisk er det pr. unikke besøgende. Netværket tjekker f.eks. på IP-adresser så klik fra samme IP-adresser kan betales én gang i en given periode.

CPC er meget brugt i udvalgte netværk hvor nogle annoncører kører med betaling for klik i lang periode. I andre netværk i CPC meget orienteret mod korte kampagner, hvor klikprisen så er højere, men hvor der er mere kamp om et begrænset budget.