CPA er et online marketing begreb som bruges i.f.m. køb og beregning af omkostninger ved online kampagner.

CPA (cost per action) er omkostning ved at få en bruger til at udføren en given aktion. Der er typisk tale om bestillinger / køb hvor brugeren skal betale for en vare e.l. CPA kan også kaldes for beløb pr. salg.

Når annoncøren vælger at betale et fast beløb pr. salg i affiliate netværket, så kan der være 2 grunde til det. Enten så er der tale om enkeltvarer som f.eks. abonnementer, hvor avancen kendes og der derfor kan fastsættes et fast beløb, eller hvor en en alternativ salgsprovision vil være for lav i % eller i kroner og ører, og hvor det derfor giver mening med et fast beløb pr. salg, da det "lyder af mere".