Før man begynner å bruke affiliate marketing, skal man ha det klart for seg hva man vil tilby de nettstedene (affiliatepartnere) som hjelper en med markedsføringen. Disse affiliatepartnerene er en slags ansatte og det gjelder jo å behandle sine ansatte godt. Derfor skal man vurdere hva som vil være interessant for affiliatepartnere. Det kan være betaling pr. klikk, for påmeldinger eller et fast beløp / en provisjon ved skapte salg.

Dernest skal man forberede reklamemateriale i form av bannere i diverse standardstørrelser. Så oppretter man et såkalt partnerprogram, angir sats(er) og legger inn reklamematerialet. Og etter en test av evt. tracking, så er man faktisk i gang med sin annonsering via affiliatepartnere, som henter relevant reklamemateriale fra ens partnerprogram.

I forbindelse med påmelding som annonsør i Partner-ads presenterer vi etter innlogging en guide til å komme i gang med annonseringen.