Brukerbetingelser for affiliatepartnere

§ 1
Påmelding:

Partneren skal ved påmelding/oppdatering oppgi korrekte kontaktopplysninger.

Lenker til nettsteder skal være korrekte. Ved blogger/grupper/sider på andres nettsted angis spesifikk web-adresse.

Beskrivelser av nettsteder skal være dekkende for nettstedets innhold og for den måten reklame vil bli anvendt.

Er det behov for å være påmeldt med flere sider, så kan disse tilføyes i samme partnerpåmelding. Dog skal nettsteder i kategorien «Erotikk og sex» ha deres egen påmelding.

§ 2
Avtaleinngåelse:

Avtaleinngåelse (godkjennelse av søknader) skjer mellom partneren og annonsøren med Partner-ads som mellommann.

En partners søknad godkjennes på bakgrunn av de vilkår (betingelser, satser m.m.) som er gjeldende på søknadstidspunktet. Annonsører er ikke forpliktet til å godkjenne en partners søknad.

Annonsører er forpliktet til å informere partnere om endringer i f.eks. satser, men hverken annonsør eller Partner-ads er forpliktet til å utbetale kompensasjon for endringer.

Det er tillatt å kommunisere direkte med annonsøren via dette systemet, hvis kommunikasjonen er relevant for det partnerprogrammet som partneren er med i.

§ 3
Visning av reklame:

Reklame (banner, tekstlenker o.l.) må kun vises på egne nettsteder/medier, dvs. nettsteder, medier, blogger eller grupper som er eid av deg, ditt firma eller din arbeidsgiver, eller der hvor du er webmaster. De nettsteder/medier du benytter skal fremgå av din partnerpåmelding.

Nettstedet skal være på norsk (dog tillates nettsteder på dansk, svensk og engelsk, hvis målgruppen er relevant for annonsøren) (ved andre språk, spør først!).

Reklame kan gjerne plasseres i e-post nyhetsbrev, med mindre annonsøren fraber seg dette i sitt partnerprogram eller under den opprettede reklamen.

Følgende er ikke tillatt i forbindelse med visning av reklame:
> Det skal ikke vises mer enn 5 bannere og 5 tekstlenker fra Partner-ads annonsører pr. enkeltside (f.eks. forsiden, lenkeside etc.). Unntatt er prissammenligninger og produktguider.
> Reklame skal ikke plasseres i/videreselges via eget nettverk eller konkurrerende nettverk.
> Det skal ikke benyttes «iframe», med mindre annonsøren selv benytter det, eller at det brukes den rotasjonsmuligheten som Partner-ads.com har opprettet.
> Du kan ikke selv designe reklame til de enkelte partnerprogrammer, men skal bruke de som annonsøren stiller til rådighet, med mindre annonsøren godkjenner det designforslaget du foreslår.
> Lenker i HTML-bannere kan ikke endres.

For tekstlenker kan det være tilknyttet en veiledning for hvordan de kan brukes. Veiledningen SKAL følges, med mindre annonsøren gir dispensasjon.

Produktbilder som stilles til rådighet i produktfeeds, kan benyttes i forbindelse med markedsføring av annonsørens program. Ønsker du å benytte andre av annonsørens bilder, så spør dem først.

Produktbilleder der stilles til rådighed i produktfeeds må benyttes i.f.m. markedsføring af annoncørens program. Ønsker du at benytte andre af annoncørens billeder, så spørg dem først.

Via kjøpte annonser på Facebook, Instagram, Snapchat og andre sosiale medier kan du bare bruke tilknyttede programmer med betingelsen: Det er tillatt å lenke gjennom kjøpt Facebook, Instagram, Snapchat etc. annonser.

Via kjøpte annonser på Google eller annen kjøpt annonsering på søkemotorer, kan du bare bruke tilknyttede programmer med den betingelsen: Det er tillatt å lenke gjennom kjøpt Google Adwords/Bing etc. annonser.

For Google Shopping-annonser er betingelsen tillatt: Det er tillatt å lenke gjennom kjøpt Google Shopping annonser.

Hvis du bruker produktbilder fra produktfeeds, så skal du sørge for at bildenes URLer fremdeles leses fra annonsørens URL/bildelenke for å unngå evt. problemer med copyright fra noen brands som kun vil ha bilder hostet hos annonsøren. Dvs. unngå å lagre bildene lokalt og unngå å cache dem.

Hvis du viser priser sammen med annonsene, må du regelmessig oppdatere prisene (minimum ukentlig) slik at de samsvarer med prisene hos annonsøren. Du bør også reservere deg om prisendringer (og eventuelle utgåtte varer) hos annonsøren i en bunntekst eller lignende på nettstedet ditt.

Innhold som fungerer som markedsføring for annonsøren, skal jf. Markedsføringsloven markeres som reklame, f.eks.med teksten «Reklame», «Sponset», «inneholder reklamelenker» o.l.

Reklamene kan ikke benyttes på nettsteder som bryter loven (partnere påtar seg alt ansvar i den forbindelse).

Hvis en annonsør stiller materiale til rådighet som viser seg å bryte loven, så holdes du som affiliatepartner i bredest mulig omfang skadefri. Kontakt omgående Partner-ads ved slike tilfeller.

Avvises du som deltager i et partnerprogram, så skal du raskest mulig fjerne reklamematerialet for det berørte partnerprogrammet.

Brudd på reglene i denne paragrafen kan i første omgang medføre en advarsel. Er ikke forholdet rettet opp innenfor den angitte fristen, så medfører det sletting uten utbetaling av saldo.

Ved grovt brudd, medfører det øyeblikkelig sletting, uten utbetaling av saldo.

Er du i tvil om du bryter denne paragrafen, så kontakt Partner-ads.com – kan gjøres via menypunktet «Send beskjed».

§ 4
Opptjening og utbetaling av beløp:

Opptjente beløp legges til partnerens saldo.

Alle beløp vises ekskl. mva.

Ved avregninger til firmaer tillegges mva.

Ordrebeløp (grunnlaget) for opptjente salg er typisk inkl. mva., men ekskl. frakt/gebyrer.

Din affiliate konto kører med 3 saldi for henholdsvis Danmark, Sverige og Norge.

Partner-ads utbetaler via bankoverføring til norske, danske og svenske bankkonti hvor registreringsnummer og kontonummer er angitt eller til utenlandske bankkonti hvor SWIFT-kode og IBAN-nummer er angitt.

Det kjøres en utbetalingskjøring første hverdagen i hver måned.

Bankopplysninger skal være utfylt via menypunktet Saldo/Utbetalinger for at utbetaling kan foretas (og det skal være inntastet et org.nr. hvis du er et foretak).

Er det opptjent minimum 100 NOK, DKK eller SEK ekskl. mva. via leads og salg, som er eldre enn 30 dager, så vil du motta en utbetaling.

Beløp som er yngre enn 30 dager står til neste utbetalingskjøring. Oppstartsbonusen på 8 NOK tillegges den første utbetalingen.

Du vil motta utbetalingen 1-2 dager etter at utbetalingen er kjørt. På din bankkontoutskrift vil teksten være «Partner-ads, udb.».

Melder du deg ut (sletter din påmelding) utbetales ikke saldo under 100 NOK. Hvis du har en saldo over 100 NOK ved utmelding, så skal du kontakte Partner-ads før sletting, så vi kan utbetale til deg.

Ved utbetaling til utenlandske bankkonti (udenfor Norge, Danmark og Sverige) er utbetalingsgrensen 300 DKK og det oppkreves 20 DKK i betalingsgebyr. Det kan forekomme kursdifferanser.

§ 5
Juks og manipulasjon:

Juks og manipulasjon for å opptjene beløp som ikke rettidig bør opptjenes (vurderes av Partner-ads) er naturligvis uakseptabelt og kan medføre øyeblikkelig sletting eller en kraftig advarsel ved mindre overtredelser. Det er Partner-ads som suverent avgjør om det er snakk om juks eller manipulasjon og om det skal medføre sletting eller advarsel.

Tommelfingerregel: Brukeren skal klikke på reklamen av egen interesse!

Som juks oppfattes alle tekniske eller menneskelige forsøk fra partneren selv, eller hans omgivelser, på å opptjene beløp som ikke rettmessig bør opptjenes.

Juks omfatter (men er ikke begrenset til):
> automatiske klikk via script, et eksternt program eller en robot
> tvungne klikk for at brukeren oppnår noe
> skjult reklame
> klikk fremkalt via frames og iframes
> falske registreringer og ordre


Manipulasjon er et forsøk på få andre til å foreta en handling som genererer opptjente beløp, uten at annonsøren får en reell effekt og hvor formålet alene er å forsøke å tjene penger, f.eks. systematiske klikk «for å holde siden i live».

Manipulasjon omfatter (men er ikke begrenset til):
> oppfordring til/anbefaling om at man klikker på reklame på siden (muntlig eller skriftlig)
> donasjonssider o.l.
> konkurranser og spill som fordrer klikk på reklame
> belønning for klikk og påmeldinger
> spamming
> reklame anvendt som menypunkter
> kamuflerte lenker
> klikk via eksterne klikkbytte, bannerbytte- eller visningssystemer


Ved juks eller manipulasjon, hvor partnerens profil deretter slettes, utbetales ikke saldoen.

Er du i tvil om du bryter denne paragrafen, så kontakt Partner-ads.com – kan gjøres via menypunktet «Send beskjed».

§ 6
Feilsituasjoner/annulleringer:

Det kan oppstå situasjoner hvor ordre er feilregistrert, ikke skulle ha vært registrert eller er resultatet av en test e.l.

I tillegg kan forbrukere annullere ordre, jf. lovgivning vedrørende returrett.

På samme måte kan ordrer leveres av et annet tilknyttet nettverk eller annen betalt annonsering, dvs. hvor det andre nettverket er den siste til å levere klikk fra brukeren.

Annonsører har rett til å kansellere ovennevnte bestillingsordre dersom de fullfører en begrunnelse. Partnerannonser kan informere partneren om årsaker til avbestillinger.

Annonsører har 30 dager til å kansellere en bestilling og deretter går det videre til affiliate partner.

Hvis en ordre ved en feil, blokkering eller lignende ikke postet, det kan bli lagt opp i opptil 30 dager.

Noen partnere kan oppleve at det vises et lite standardbanner (88x31) for Partner-ads.com. Dette banneret vises hvis et partnerprogram er lukket, eller hvis partneren er blitt avvist, eller enda ikke er godkjent for programmet. I disse tilfellene tjenes det ikke inn noe beløp, og partneren oppfordres til å skifte ut banneret/partnerprogrammet. Vi oppfordrer partnere til å vente med å sette inn reklame, inntil partnersøknaden er godkjent av annonsøren.

§ 7
Opptjeningsregel:

For registreringer, leads og salg, er det den affiliatepartneren som brukeren besøker til sist (og hvor han klikker på reklamen) som opptjener beløpet.

Affiliatepartneren kan oppnå inntjening for salg og registreringer via annonsørens/nettbutikkens nettsted i opptil 40 dager etter at en bruker har klikket på reklamen (cookietid). Det spores via cookies og unike klikk-ID-er.

Enkelte partnerprogrammer kan ha en lavere cookietid (< 40 dager). Dette vil i så fall fremgå av partnerprogrammets egne betingelser.

En annonsør kan opprette en avtale med en affiliate partner om tracking via unike rabattkoder. I disse tilfellene vil det være den unike rabattkoden som aktiverer tracking i stedet for den vanlige trackingprosessen.

Hvis et program stenges eller en partner blir avvist for programmet, kan trafikk ikke lenger sendes eller provisjoner opptjenes.

§ 8
Informasjon for partnere:

Partner-ads.com og annonsører vil regelmessig sende nyhetsbrev via e-post (som kan bli avmeldt) eller sende meldinger via beskjedsystemet til affiliate partnere. Partnere oppfordres til å lese nyhetsbrev og meldinger.

§ 9
Databehandling betingelser:

Som affiliate partner har du tilgang til en rekke personlige opplysninger om annonsørene du samarbeider med.

Denne informasjonen kan omfatte: For- og etternavn, Adresse, Postnummer, By, Firma, Telefonnummer, E-post, ordrenumre/leadnumre, beløp, samt statistikkdata.

Hvis du laster ned denne informasjonen fra Partner-ads.com og lagrer dem for deg selv eller gjennom en tredjepart, må du enten gjennom egne tiltak eller gjennom en såkalt tredjeparts databehandlingsavtale for å sikre informasjonen slik at de ikke tilgjengelig for ubudne personer.

Du er også pålagt å beholde informasjonen bare i den utstrekning det er nødvendig og å slette informasjonen igjen hvis personen de berører eller vi som datakontrollant krever dette.

Sporing: Som affiliate partner gir du Partner-ads rett til å lagre og behandle personlige data (cookies, IP-adresser etc.) som du deler med Partner-ads når vi sporer klikk gjennom vores tracking script, da dette er nødvendig for at vi skal kunne registrere og betale deg for salg og leads. Samtidig er du enig i at disse dataene er lagret og behandlet som beskrevet i personvernreglene for Partner-ads.

§ 10
Politikk for innsamling, oppbevaring og behandling av personopplysninger hos Partner-ads:

Via nettstedet https://www.partner-ads.com (Partner-ads) samles, oppbevares og behandles det en rekke personopplysninger.

Dataansvarlig for Partner-ads er:
AdViva ApS (Partner-ads ApS)
CVR-nr. 31178088
Ekenæsvej 26
2850 Nærum
Danmark


Kontaktopplysninger:
Ken Schultz
ken@partner-ads.com


1) Hvilke persondata samler vi inn og hvorfor?

For å kunne være affiliatepartner eller annonsør hos Partner-ads oppgir du ved registrering og eventuelle oppdateringer en rekke personlige opplysninger. Organisasjonsnummer/CVR-nummer (kun ved virksomhetsregistrering)
Firma (kun ved virksomhetsregistrering)
For- og etternavn
Adresse
Postnr.
Sted
Telefonnummer
E-post
Bankkonto (kun affiliatepartnere til bruk ved utbetalinger)


Disse opplysningene er nødvendige, da det blir etablert en juridisk gjeldende avtale mellom deg og Partner-ads og derfor må vite hvem vi inngår avtale med.

De personlige opplysningene som samles inn, er opplysninger som identifiserer affiliatepartnere som utfører markedsføring og annonsører som betaler for markedsføring, og brukes til å koble dem sammen og identifisere dem som samarbeidspartnere som har inngått en avtale med Partner-ads og som inngår avtaler med hverandre via Partner-ads.

Da de personlige opplysningene dermed er en nødvendig del av Partner-ads kjernevirksomhet har vi også dermed lovhjemmel til innsamling, oppbevaring og behandling av dem.

2) Hva brukes opplysningene til?

Opplysningene brukes til de i punkt 1 nevnte formål og i det omfang det er nødvendig for å sikre et tillitsforhold mellom de ovenstående parter.

Annonsører kan se opplysningene på de affiliatepartnere de samarbeider med og omvendt. Affiliatepartnere kan også se kontaktopplysninger på de annonsører de ikke samarbeider med, av hensyn til behovet for kontakt før et samarbeid inngås (dog kun hvis de er logget inn på Partner-ads).

Affiliatepartnere og annonsører kan stille egne data til rådighet for tredjepart, så lenge data ikke kan videreføres til en part som ikke har gitt tillatelse til deling.

Enkelte data stilles av Partner-ads til rådighet for en partners eller annonsørs samarbeid med/medlemskap av tjenesten Marketers.dk, hvor det inngår som en naturlig del av den avtale brukeren har inngått med Marketers.dk.

Det er også mulig for en annonsør å eksportere e-post-adresser fra deres affiliatepartnere til et eksternt e-postsystem som for eksempel Mailchimp o.l. for å lette kommunikasjonen. Annonsøren har ansvar for sikkerheten omkring disse dataene og at nødvendige databehandlingsavtaler er inngått.

Tredjeparter utover de ovenstående, kan ikke se personlige opplysninger om affiliatepartnere eller annonsører.

Annonsører overfører visse data til Partner-ads i.f. sporing av salg og kundeemner (ordrenumre, ordreumre, blynumre gjennom Partner-Ads sporingsskript) som en nødvendig del av samarbeidet, og tillater Partner-ads å lagre og behandle disse dataene i samsvar med denne personvernreglene.

Annonsører er ansvarlige for å informere og få samtykke til å overføre data til Partner-ads fra brukere på deres nettsted.

Affiliates overfører bestemte data til Partner-ads i.f. klikk på annonseringskoblinger (informasjon om informasjonskapsler, IP-adresser og lignende via Partner-ads trackingscript) slik at partnerannonser kan registrere seg når en affiliate har opprettet salg og kundeemner, slik at tilknyttede selskaper kan få oppgjør. Affiliates har tillatt Partner-ads å lagre og behandle disse dataene i samsvar med denne personvernreglene.

Affiliates er ansvarlige for å informere og få samtykke til å overføre data til Partner-ads fra brukere på deres nettsted.

3) Samtykke, innsikt og sletting

Ved påmelding som affiliatepartner eller annonsør gis det samtykke til innsamling, oppbevaring og behandling av personopplysningene som beskrevet i denne persondatapolitikk.

For en affiliatepartner kan et samtykke tilbakekalles hvis vedkommende samtidig slettes fra Partner-ads-systemet, da man ikke kan være påmeldt uten samtidig å avgi de i punkt 1 nevnte personopplysninger. Etter sletting lagres dog stadig bilag vedrørende utbetalinger (inneholder bankkontoen det er utbetalt til) jamfør dansk bokføringslov i nåværende år + 5 år.

For en annonsør opprettholdes personopplysninger av hensyn til historikk i forhold til dansk bokføringslov i nåværende år + 5 år, dvs. at vi skal kunne dokumentere hvem som har fått fakturaer og har skapt regnskapsmessige transaksjoner i vårt system. Det er dermed ikke mulig å tilbakekalle samtykket ved å få slettet kontoen så lenge ovenstående skal dokumenteres.

I de tilfeller hvor en annonsør ikke har historikk, er det mulig å tilbakekalle samtykket ved at det foretas en sletting av annonsørens påmelding.

Affiliatepartnere og annonsører har alltid innsikt i de registrerte personlige opplysninger, ved å logge inn på deres konto og se under Min profil.

Der kan persondata også oppdateres, så de er korrekte hvis det skjer endringer hos brukeren.

4) Hvordan oppbevares og håndteres persondata?

Inntastede personopplysninger oppbevares av Partner-ads på en forsvarlig måte, så de ikke er tilgjengelige for uvedkommende.

Dette skjer via vår serverhosting-avtale, som blant annet omfatter sikring av data.

Annonsører og affiliatepartnere deler visse persondata i forbindelse med tracking av klik, salg og leads med Partner-ads, og har gitt Partner-ads lov til å oppbevare og behandle disse data i overensstemmelse med denne persondatapolitikken.

Partner-ads vil aldri selge, eller på annen måte videregi personopplysninger til tredjepart uten ditt samtykke jf. denne persondatapolitikk. Opplysning kan dog videregis i tilfeller hvor det kreves av lovgivningen eller hvis det foreligger en rettskjennelse.

Persondata slettes når de ikke lengre skal brukes jf. punkt 3.

Partner-ads benytter følgende leverandører som håndterer personopplysninger innsamlet av Partner-ads:
Drip.com (bruker e-postadresser til nyhetsbrev og kampanjer)
Missive (e-postkommunikasjon med affiliatepartnere og annonsører)
Sendgrid (bruker e-postadresser til automatiske e-poster/kvitteringer fra Partner-ads systemet)
Dropbox (filer og dokumenter som kan inneholde personopplysninger – blir kun lagret i nødvendig omfang av hensyn til driften av Partner-ads)
Curanet (hosting av data og filer som kan inneholder personopplysninger)
Saugstrup Ltd. (Partner-ads supportteam med adgang til personopplysninger i forbindelse med support)
Saugstrup Ltd. og RK Portals I/S (Marketers.dk) (tilgang til personopplysninger hvor det er inngått avtale mellom deres medlemmer og Partner-ads om kobling til medlemskap og Partner-ads).


5) Hvordan data er sikret og hva vi gjør ved sikkerhetsbrudd?

For alle persondata som behandles av leverandører er det beskrevet i avtaler med dem hvordan leverandøren skal sikre data og de skal rapportere brudd til Partner-ads.

For de persondata vi selv håndterer, sikres de blant annet gjennom styrt adgang (dvs. at kun det nødvendige personalet har adgang) og gjennom sikkerhetsforanstaltninger, som for eksempel to-faktor pålogging.

Ved sikkerhetsbrudd som enten konstateres av Partner-ads eller innrapporteres, kontaktes involverte brukere og relevante myndigheter raskest mulig innenfor 72 timer.

Partner-ads eller dets leverandører vil deretter raskest mulig sikre å stoppe sikkerhetsbruddet, sikre berørte persondata samt forebygge ytterligere brudd på sikkerheten.