Annonsørbetingelser ved bruk av Partner-ads affiliatenettverk

§ 1
Ved opprettelse av en annonsørprofil / påmelding som annonsør aksepterer annonsøren annonsørbetingelsene på den nevnte side.

§ 2
En annonsør kan si opp samarbeidet om et partnerprogram eller alle sine partnerprogrammer med 2 ukers varsel.

Ved mislighold av annonsørbetingelsene fra annonsørens side, kan Partner-ads si opp samarbeidet med øyeblikkelig varsel.

§ 3
Når det er opprettet et partnerprogram som er testet og virker, og beløp er betalt til annonsørkontoen (minimum 1000 NOK), så aktiverer Partner-ads programmet og informerer partnerne om det.

Lukking av et partnerprogram kan kun skje ved å kontakte Partner-ads først.

Annonsøren kan ikke endre på partnerprogrammet i nedlukkingsperioden.

Ved avslutning av programmet vil eventuell saldo på annonsørkontoen bli refundert til annonsøren.

Partner-ads kan lukke ned et partnerprogram hvis innbetalt saldo er brukt, eller hvis nettsted, tracking o.l. ikke virker og ikke kommer til å virke innenfor rimelig tid.

§ 4
Partnernes deltagelse i markedsføring for annonsører bygger på et tillitsforhold mellom partner og annonsør.

En partners søknad godkjennes eller avvises på bakgrunn av de vilkår (betingelser, satser m.m.) som er gjeldende på søknadstidspunktet.

Ved avvisning av PPC-affiliates (som linker via sine egne kjøpte annonser), gis det en frist på 7 dager, slik at annonsene kan stoppes.

Annonsører er forpliktet til å informere partnere om viktige endringer i partnerprogrammet. Partner-ads informerer dog om satsendringer, ny reklame eller lukking av et program i nyhetsbrev til partnere som sendes ut løpende samt i vårt beskjedssystem.

§ 5
Ved opprettelse av et partnerprogram skal det kategoriseres og enten via menypunktet «Reklame» legges inn bannere (minimum 300x250 og 728x90) eller tilbys en produktfeed (se menypunktet «Produktfeed»).

Annonsøren kan endre defaultinnstillinger vedr. behandling av søknader som kan finnes under menypunktet «Søknader».

Det må ikke gis ukorrekte opplysninger, eller opplysninger som ikke er relevant for det berørte partnerprogrammet.

§ 6
Det kan benyttes bannere i formatene .jpg, .gif og .png. Tekster til tekstlenker tastes inn i eget felt.

Bannere skal hostes hos annonsøren, enten via eget nettsted eller via tredjepart.

Opprettet reklame skal avspeile nettstedets innhold og kan ikke slettes igjen, men banneret kan endres. Partner-ads kan dog manuelt slette et banner for annonsøren, hvis det ikke er i bruk.

Ved opprettelse og oppdatering av bannere via menypunktet «Reklame» informerer Partner-ads partnerne.

Annonsøren har ansvar for at materialet som stilles til rådighet for affiliatepartnerne overholder lovgivningen i Norge. Annonsøren skal holde Partner-ads og Partner-ads sine affiliatepartnere skadesløse i forbindelse med krav som utspringer av det materialet annonsøren stiller til rådighet.

Annonsøren kan tillate bruk av Google Adwords o.l. samt Facebook Ads o.l. Dette skjer via info til Partner-ads. Tillatelsen kan kun regulere trafikk til annonsørens nettsted og ikke affiliatepartnernes egen markedsføring av egne nettsteds innhold.

§ 7
Søknader fra partnere som skal behandles manuelt, skal godkjennes eller avvises innen 10 dager. Godkjente partnersøknader kan avvise senere - og omvendt - via annonsørens statistikk eller partneroversikt.

§ 8
Annonsøren angir enten en salgsprovisjon (en %) eller et fast beløp pr. salg (eks mva) i sitt partnerprogram og disse benyttes ved beregning av partnerens opptjening.

Minimumssatser: 20 NOK pr. salg (ekskl. mva) ELLER 2% i salgsprovisjon.

Minimumssatser kan avvike etter avtale med Partner-ads hvis satser kombineres, eller hvis det snakk om spesielle tilfeller.

Alle beløp som partnerne opptjener fratrekkes annonsørens saldo + 25% provisjon til Partner-ads.

Generelle satsendringer gjøres ved å kontakte Partner-ads, som deretter retter satsen og kommuniserer den til affiliates.

Når du reduserer satser, en periode på 14 dager må gis til affiliates (3 uker hvis programmet er elitprogram).

For kampanjer der satsen er angitt for en periode og så ned? igjen, er det nok å informere om dette ved kampanjens start.

§ 9
Partner-ads viser saldo og utsteder fakturaer i DKK (Danmark), SEK (Sverige) eller NOK (Norge), avhengig av landet du er registrert i. Hvis du bor utenfor Danmark, Sverige eller Norge, vises balansen i DKK og faktureres i enten DKK eller EUR.

Hvis du har programmer i andre land enn landet du er registrert i, kan saldoen og fakturaen inneholde mindre valutakursdifferanser, som konvertert til din lokale valuta.

Hvis du vil ha hvert land særskilt i saldo og fakturering, må du opprette en annonsøropplysning per landet. Dette bør imidlertid alltid gjøres hvis det finnes forskjellige juridiske enheter, for eksempel ett selskap i hvert land.

Annonsørens saldo skal aldri gå i null. Derfor fakturerer Partner-ads automatisk når saldoen er lav. Grensen for når en faktura sendes ut, samt hvilket beløp som faktureres baseres på annonsørens forbruk, slik at negativ saldo kan unngås.

Beløp for annonsering kan også bestilles manuelt.

Når en innbetaling er bestilt og fakturabeløpet har gått inn på Partner-ads' bankkonto, oppdateres annonsørens saldo.

Hvis annonsøren sier opp sitt samarbeide med Partner-ads, så gjøres saldoen opp og restsaldoen tilbakebetales.

Sporing: Som annonsør gir du Partner-ads rett til å lagre og behandle personopplysninger som du kan dele med Partner-ads i forbindelse med sporing av salg og leads via Partner-ads's tracking script, da dette er kjent i og med oppgjør for markedsføringen din. Samtidig er du enig i at disse dataene er lagret og behandlet som beskrevet i personvernreglene for Partner-ads.

§ 10
Vedrørende tracking:

Annonsøren er forpliktet til å levere informasjon fra eget system, slik at Partner-ads er i stand til å godtgjøre partnere for de leads og salg som leveres.

Informasjon skrives i en trackingkode som aktiveres hos annonsøren og som annonsøren mottar info om ved opprettelse av et partnerprogram.

Annonsøren skal levere korrekte opplysninger og skal levere dem uten unødig opphold. I trackingkoden skal det ikke angis personsporbare opplysninger som e-postadresse, telefonnummer osv.

Hvis en annonsør bruker flere affiliatenettverk så foretrekker vi at annonsøren på sitt nettsted, ved klikk fra ett nettverk, setter en cookie hos brukeren og bruker denne cookieen til å styre at den korrekte trackingkoden aktiveres. Trackingkoden skal naturligvis aktiveres når Partner-ads leverer siste klikk. Det skal fremgå av partnerprogrammets egne betingelser hvis annonsøren bruker andre nettverk og det dermed kan medføre annulleringer pga. dobbeltprovisjon eller lignende.

En affiliate partner tjener beløp for leads og salg i opptil 40 dager fra det tidspunktet en bruker klikker på annonsørens annonse (cookietid). Vanligvis spores de fleste konverteringer innen 1-2 dager, og den reelle cookietiden er mye lavere. Men ved å sette cookietiden til 40 dager, sendes et positivt signal til affiliate partnere.

Det er den affiliate partneren hvor klikket sist registreres som får betaling for det skapte lead/salg. Det spores via cookies og unike klikk-ID-er.

Det er som nevnt annonsørens ansvar at trackingkoden er plassert korrekt og leverer korrekte transaksjoner til Partner-ads. Dette er viktig for at partnerne kan ha tillit til Partner-ads og til annonsørene. Partner-ads forbeholder seg retten til løpende å teste trackingen.

Hvis det konstateres at trackingkoden er fjernet, eller ikke virker, så vil Partner-ads kontakte annonsøren for å få brakt forholdet i orden og det skal bringes i orden raskest mulig.

Ved manglende sporing må annonsøren yte kompensasjon til affiliate partnerne, som Partner-ads har rett til å beregne for den berørte perioden basert på trafikk og programmets EPC for den mest sammenlignbare perioden.

Annonsøren kan i partnerprogrammets egne betingelser bemerke det dersom deler av sortimentet ikke er omfattet av partnerprogrammet. Dette skal dog godkjennes av Partner-ads først.

En annonsør kan opprette en avtale med en affiliate partner om tracking via unike rabattkoder. I disse tilfellene vil det være den unike rabattkoden som aktiverer tracking i stedet for den vanlige trackingprosessen.

Databehandling: Ved påmelding som annonsør gir du samtidig Partner-ads rett til å oppbevare og behandle persondata, som du deler med Partner-ads i forbindelse med tracking av leads og salg, og aksepterer at disse data oppbevares og behandles på samme måte som beskrevet i persondatapolitikken nedenfor.

§ 11
Hvis en partner klart bryter brukerbetingelsene, eller ikke etterlever en advarsel ved mindre brudd, så blir partnerens påmelding slettet.

Ved sletting av en partner ved brudd på brukerbetingelsene, tilbakeføres beløp til annonsørene, da det forutsettes at beløpene i så fall er urettmessig opptjent.

Vær oppmerksom på at Partner-ads ikke kan kontrollere og følge opp på alle partnere hele tiden. Du som annonsør må påregne å bruke litt tid på egen kontroll/oppfølging av de partnerne som er påmeldt ditt partnerprogram.

Hvis du har konstatert at en partner overtreder brukerbetingelsene, eller hvis du har mistanke om det, så bes du innrapportere det til Partner-ads, som så tar affære.

Reklamasjoner i forbindelse med ovennevnte, bør være oss i hende løpende og uten forsinkelse, da det er vanskelig å inndrive utbetalte beløp (et opptjent beløp utbetales etter 30-60 dager).

§ 12
Vedr. annulleringer

Det kan oppstå situasjoner hvor ordre er feilregistrert, ikke skulle ha vært registrert eller er resultatet av en test e.l.

I tillegg kan forbrukere annullere ordre, jf. lovgivning vedrørende returrett.

Annonsører er berettiget til å annullere den typen ordre nevnt ovenfor, såfremt de fyller ut en begrunnelse.

Hvis annonsøren i programmets egne betingelser har angitt at det annulleres hvis siste klikk er skapt via et annet affiliatenettverk, eller annen betalt annonsering som for eksempel Google Adwords, så er annulleringer begrunnet med dette tillatt.

Annonsører må ikke annullere andre reellt opptjente beløp, med mindre grunner til dette fremgår av partnerprogrammets egne betingelser og er godkjent av Partner-ads.

Det er mulig å lage en delvis annullering ved henvendelse til Partner-ads.

Registreringer kan annulleres i inntil 30 dager.

§ 13
Databehandling betingelser:

Som annonsør har du tilgang til en rekke personlige opplysninger angående de affiliate partnerene du samarbeider med.

Denne informasjonen kan omfatte: For- og etternavn, Adresse, Postnummer, By, Firma, Telefonnummer, E-post, nettsted/medieinformasjon, og transaksjoner og statistikkdata.

Hvis du laster ned denne informasjonen fra Partner-ads.com og lagrer dem for deg selv eller gjennom en tredjepart, må du enten gjennom egne tiltak eller gjennom en såkalt tredjeparts databehandlingsavtale for å sikre informasjonen slik at de ikke tilgjengelig for ubudne personer.

Du er også pålagt å beholde informasjonen bare i den utstrekning det er nødvendig og å slette informasjonen igjen hvis personen de berører eller vi som datakontrollant krever dette.

§ 14
Politikk for innsamling, oppbevaring og behandling av personopplysninger hos Partner-ads:

Via nettstedet https://partner-ads.com (Partner-ads) samles, oppbevares og behandles det en rekke personopplysninger.

Dataansvarlig for Partner-ads er:
AdViva ApS (Partner-ads ApS)
CVR-nr. 31178088
Ekenæsvej 26
2850 Nærum
Danmark


Kontaktopplysninger:
Ken Schultz
ken@partner-ads.com


1) Hvilke persondata samler vi inn og hvorfor?

For å kunne være affiliatepartner eller annonsør hos Partner-ads oppgir du ved registrering og eventuelle oppdateringer en rekke personlige opplysninger. Organisasjonsnummer/CVR-nummer (kun ved virksomhetsregistrering)
Firma (kun ved virksomhetsregistrering)
For- og etternavn
Adresse
Postnr.
Sted
Telefonnummer
E-post
Bankkonto (kun affiliatepartnere til bruk ved utbetalinger)


Disse opplysningene er nødvendige, da det blir etablert en juridisk gjeldende avtale mellom deg og Partner-ads og derfor må vite hvem vi inngår avtale med.

De personlige opplysningene som samles inn, er opplysninger som identifiserer affiliatepartnere som utfører markedsføring og annonsører som betaler for markedsføring, og brukes til å koble dem sammen og identifisere dem som samarbeidspartnere som har inngått en avtale med Partner-ads og som inngår avtaler med hverandre via Partner-ads.

Da de personlige opplysningene dermed er en nødvendig del av Partner-ads kjernevirksomhet har vi også dermed lovhjemmel til innsamling, oppbevaring og behandling av dem.

2) Hva brukes opplysningene til?

Opplysningene brukes til de i punkt 1 nevnte formål og i det omfang det er nødvendig for å sikre et tillitsforhold mellom de ovenstående parter.

Annonsører kan se opplysningene på de affiliatepartnere de samarbeider med og omvendt. Affiliatepartnere kan også se kontaktopplysninger på de annonsører de ikke samarbeider med, av hensyn til behovet for kontakt før et samarbeid inngås (dog kun hvis de er logget inn på Partner-ads).

Affiliatepartnere og annonsører kan stille egne data til rådighet for tredjepart, så lenge data ikke kan videreføres til en part som ikke har gitt tillatelse til deling.

Enkelte data stilles av Partner-ads til rådighet for en partners eller annonsørs samarbeid med/medlemskap av tjenesten Marketers.dk, hvor det inngår som en naturlig del av den avtale brukeren har inngått med Marketers.dk.

Det er også mulig for en annonsør å eksportere e-post-adresser fra deres affiliatepartnere til et eksternt e-postsystem som for eksempel Mailchimp o.l. for å lette kommunikasjonen. Annonsøren har ansvar for sikkerheten omkring disse dataene og at nødvendige databehandlingsavtaler er inngått.

Tredjeparter utover de ovenstående, kan ikke se personlige opplysninger om affiliatepartnere eller annonsører.

Annonsører overfører visse data til Partner-ads i.f. sporing av salg og kundeemner (ordrenumre, ordreumre, blynumre gjennom Partner-Ads sporingsskript) som en nødvendig del av samarbeidet, og tillater Partner-ads å lagre og behandle disse dataene i samsvar med denne personvernreglene.

Annonsører er ansvarlige for å informere og få samtykke til å overføre data til Partner-ads fra brukere på deres nettsted.

Affiliates overfører bestemte data til Partner-ads i.f. klikk på annonseringskoblinger (informasjon om informasjonskapsler, IP-adresser og lignende via Partner-ads trackingscript) slik at partnerannonser kan registrere seg når en affiliate har opprettet salg og kundeemner, slik at tilknyttede selskaper kan få oppgjør. Affiliates har tillatt Partner-ads å lagre og behandle disse dataene i samsvar med denne personvernreglene.

Affiliates er ansvarlige for å informere og få samtykke til å overføre data til Partner-ads fra brukere på deres nettsted.

3) Samtykke, innsikt og sletting

Ved påmelding som affiliatepartner eller annonsør gis det samtykke til innsamling, oppbevaring og behandling av personopplysningene som beskrevet i denne persondatapolitikk.

For en affiliatepartner kan et samtykke tilbakekalles hvis vedkommende samtidig slettes fra Partner-ads-systemet, da man ikke kan være påmeldt uten samtidig å avgi de i punkt 1 nevnte personopplysninger. Etter sletting lagres dog stadig bilag vedrørende utbetalinger (inneholder bankkontoen det er utbetalt til) jamfør dansk bokføringslov i nåværende år + 5 år.

For en annonsør opprettholdes personopplysninger av hensyn til historikk i forhold til dansk bokføringslov i nåværende år + 5 år, dvs. at vi skal kunne dokumentere hvem som har fått fakturaer og har skapt regnskapsmessige transaksjoner i vårt system. Det er dermed ikke mulig å tilbakekalle samtykket ved å få slettet kontoen så lenge ovenstående skal dokumenteres.

I de tilfeller hvor en annonsør ikke har historikk, er det mulig å tilbakekalle samtykket ved at det foretas en sletting av annonsørens påmelding.

Affiliatepartnere og annonsører har alltid innsikt i de registrerte personlige opplysninger, ved å logge inn på deres konto og se under Min profil.

Der kan persondata også oppdateres, så de er korrekte hvis det skjer endringer hos brukeren.

4) Hvordan oppbevares og håndteres persondata?

Inntastede personopplysninger oppbevares av Partner-ads på en forsvarlig måte, så de ikke er tilgjengelige for uvedkommende.

Dette skjer via vår serverhosting-avtale, som blant annet omfatter sikring av data.

Annonsører og affiliatepartnere deler visse persondata i forbindelse med tracking av klik, salg og leads med Partner-ads, og har gitt Partner-ads lov til å oppbevare og behandle disse data i overensstemmelse med denne persondatapolitikken.

Partner-ads vil aldri selge, eller på annen måte videregi personopplysninger til tredjepart uten ditt samtykke jf. denne persondatapolitikk. Opplysning kan dog videregis i tilfeller hvor det kreves av lovgivningen eller hvis det foreligger en rettskjennelse.

Persondata slettes når de ikke lengre skal brukes jf. punkt 3.

Partner-ads benytter følgende leverandører som håndterer personopplysninger innsamlet av Partner-ads:
Drip.com (bruker e-postadresser til nyhetsbrev og kampanjer)
Missive (e-postkommunikasjon med affiliatepartnere og annonsører)
Sendgrid (bruker e-postadresser til automatiske e-poster/kvitteringer fra Partner-ads systemet)
Dropbox (filer og dokumenter som kan inneholde personopplysninger – blir kun lagret i nødvendig omfang av hensyn til driften av Partner-ads)
Curanet (hosting av data og filer som kan inneholder personopplysninger)
Saugstrup Ltd. (Partner-ads supportteam med adgang til personopplysninger i forbindelse med support)
Saugstrup Ltd. og RK Portals I/S (Marketers.dk) (tilgang til personopplysninger hvor det er inngått avtale mellom deres medlemmer og Partner-ads om kobling til medlemskap og Partner-ads).


5) Hvordan data er sikret og hva vi gjør ved sikkerhetsbrudd?

For alle persondata som behandles av leverandører er det beskrevet i avtaler med dem hvordan leverandøren skal sikre data og de skal rapportere brudd til Partner-ads.

For de persondata vi selv håndterer, sikres de blant annet gjennom styrt adgang (dvs. at kun det nødvendige personalet har adgang) og gjennom sikkerhetsforanstaltninger, som for eksempel to-faktor pålogging.

Ved sikkerhetsbrudd som enten konstateres av Partner-ads eller innrapporteres, kontaktes involverte brukere og relevante myndigheter raskest mulig innenfor 72 timer.

Partner-ads eller dets leverandører vil deretter raskest mulig sikre å stoppe sikkerhetsbruddet, sikre berørte persondata samt forebygge ytterligere brudd på sikkerheten.