For å sikre at annonsører kun får vist frem sin reklame der hvor de ønsker, så inneholder Partner-ads et godkjennelselsessystem.

Du kan velge å automatisk godkjenne alle (hvis du bare vil ut så bredt som mulig, inkl. erotiske sider). Du kan velge å manuelt godkjenne, så får du sortert bort alle sidene du ikke ønsker å være på.

Du kan også differensiere på kategorier (affiliatepartnerne er oppdelt i 22 emnekategorier), slik at affiliatepartnere blir automatisk godkjent i noen kategorier og andre skal godkjennes manuelt.

Default i systemet er automatisk godkjennelse, men tilbyr du beløp pr. klikk ved oppstart, så bør du sette den til manuell godkjennelse. Du kan alltid endre innstillingene for godkjennelser.