Via en trackingkode som legges inn på din shops kvitteringsside, blir de salgene hvor brukeren har klikket via Partner-ads nettverket bokført i vårt system. Disse salgene er spesifisert med ordrenummer og du kan dermed se hvilke salg Partner-ads har skaffet til deg.