For å trackes salg, setter du inn en trackingkode på din butikks kvitteringsside. I denne trackingkoden får du ditt system til å automatisk sette inn f.eks ordrenummeret. Slik kan du se igjen ordrenummeret i statistikken i vårt system.