En annonsør betaler kun for reelle ordre. Dette betyr at alle ordre som ikke er reelle (falske ordre, ufullstendige ordre, testordre o.l.) kan annulleres i vårt system.