Ja, du kan som annonsør velge å kunne betale for salg, enten som fast beløp pr salg, eller en salgsprovisjon.

Vi tilbyr ikke muligheten for klikkbetaling.