CPC er et online marketing begrep som brukes i forbindelse med kjøp og beregning av omkostninger ved online kampanjer.

CPC (cost per click) er omkostningen ved å skaffe et klikk / et unikt besøk. I et affiliatenettverk er CPC det som annonsøren vil betale pr. klikk. Typisk er det pr. unike besøkende. Nettverket sjekker for eksempel på IP-adresser, så klikk fra samme IP-adresse kan betales én gang i en gitt periode.

CPC er mye brukt i utvalgte nettverk hvor noen annonsører kjører med betaling for klikk i en lang periode. I andre nettverk er CPC svært orientert mot korte kampanjer, hvor klikkprisen er høyere, men hvor det er mer kamp om et begrenset budsjett.