CPL er et online marketing begrep som brukes i forbindelse med kjøp og beregning av omkostninger ved online kampanjer.

CPC (cost per lead) er omkostningen ved å skaffe en påmelding eller forespørsel. I et affiliatenettverk er CPS typisk betaling pr. påmelding til nyhetsbrev eller konkurranser, for brukerpåmeldinger eller opprettelse av profiler samt for eksempel utfylling av kontakt- og forespørselsformularer.

CPL er utbredt i affiliatenettverk. I noen tilfeller betales det også for såkalte co-regs, dvs. at brukeren melder seg på flere ting samtidig.