CPA er et online marketing begrep som brukes i forbindelse med kjøp og beregning av omkostninger ved online kampanjer.

CPA (cost per action) er omkostningen ved å få en bruker til å utføre en gitt handling. Det er typisk snakk om bestillinger / kjøp hvor brukeren skal betale for en vare e.l. CPA kan også kalles for beløp pr. salg.

Når annonsøren velger å betale et fast beløp pr. salg i affiliatenettverket, så kan det være 2 grunner til det. Enten så er det snakk om enkeltvarer, som f.eks. abonnementer hvor avansen er kjent og det derfor kan fastsettes et fast beløp, eller hvor en alternativ salgsprovisjon vil være for lav i % eller i kroner og ører og hvor det derfor gir mening med et fast beløp pr. salg, da det ´høres mer ut´.