En blogg er ofte fokusert på en eller flere utvalgte emner og gir ofte muligheten for å plassere reklame f.eks. mellom poster.

Da reklamen fra affiliate nettverk ofte er meget målrettet, så er det god mulighet for å tjene penger ved å plassere relevant reklame ifb. med de enkelte postene, eller generelt på siden, hvis bloggen har et bestemt tema.