Et av kjennetegnene ved et affiliatenettverk, er at det arbeides med tilbud og etterspørsel, dvs. at det er et tilbud av partnerprogrammer som tilbyr forskjellige satser og forskjellig reklamemateriale og en etterspørsel fra affiliatepartnere som kan velge det de liker best.

Dette betyr at affiliatepartneren har en maktposisjon, som kan brukes til å optimere inntjeningen.

Kort sagt kan du i første omgang velge de partnerprogrammene som gir de beste satsene (blant de partnerprogrammene som er relevante for deg).

I neste omgang kan du så ta kontakt med utvalgte annonsører og forhandle bedre satser. Hvis du har et bra nettsted, gode brukere og høy relevans i forhold til annonsørens behov, så er det gode sjanser for at du kan oppnå vesentlig bedre satser.