Det er deg som affiliatepartner som bestemmer om du vil vise en reklame for et partnerprogram som du er blitt godkjent for.

Dvs. at du i første rekke, selv bestemmer hvilken reklame du vil benytte fra utvalget av reklame fra partnerprogrammet.

Videre så er det du som bestemmer i hvor lang tid du vil vise/benytte reklamen.

Hvis du ikke lengre vil vise reklame for det aktuelle partnerprogrammet, så skal du ikke melde deg av programmet, men bare fjerne reklamen igjen.