Adblock er den digitale måten å si ´nei takk til reklame´. Brukere av Adblock ønsker ikke å bli presentert for reklame og dermed heller ikke reklametracking. Adblock hindrer derfor både visning av reklame, samt tracking fra Partner-ads (og andre nettverk).

Hvis du ikke ønsker at brukere med Adblock bruker siden din, så kan du benytte koden nedenfor for å ´detecte´ om en bruker benytter Adblock.Du kan også hoste bannere selv, for å sikre at de blir vist, men vær særlig oppmerksom på at du da selv skal holde øye med om bannerne endrer seg hos oss, og deretter hente ny versjon.