En av utfordringene med å skifte bannere i et responsivt design, er at de fleste annonsører har ikke nok bannerstørrelser å velge mellom.

Derfor er du nødt til å selv velge hvilke bannere du vil bruke i forskjellige oppløsninger.

Hvis du for eksempel skifter mellom 2 oppløsninger, kan du gjøre det på følgende måte:

1) Du velger en reklame, f.eks. 728x90 og lagrer HTML-koden. Så velger du f.eks. en 300x50, 300x75 eller 320x80 (mobilstørrelser) og lagrer også den HTML-koden.

Din designer skal så sørge for å skifte mellom de 2 HTML-kokdene avhengig av oppløsning.

2) Hvis du bruker bannerrotasjon, så er prinsippet det samme. Det skal bare skiftes mellom 2 bannerrotasjonskoder.