En praktisk guide til CMS-valg

CMS-markedet er enormt og uoversiktlig. På det danske markedet kan man telle langt over 100 før man har gått helt gjennom listen med systemer. Det store utvalget burde være en fordel, men når systemene ligner veldig på hverandre (og leverandørene selger systemene ved hjelp av de samme tomme buzzwords), så blir det raskt en kjempeoppgave å velge et nytt content management system. Men det vet du sikkert allerede. Du vet sikkert også hvorfor du skal ha et CMS – så la oss hoppe elegant over det punktet og nøyes med å konstatere at et CMS er et «must have», hvis du har et nettsted.

Her er 10 viktige punkter du bør gjennomgå, før du velger et nytt CMS. Og husk! Det perfekte CMS’et finnes ikke.

Behov og krav
Strategi kommer i første rekke og teknologi i andre, så start med å legge en strategi for nettstedet, hvor dere beskriver deres mål med nettstedet, brukernes mål og beskriv så de funksjonelle og tekniske krav.
- Hva ønsker dere å oppnå med nettstedet?
- Hvorfor skal brukerne besøke dere?
- Skal CMS’et integreres med andre systemer? Og hvordan?
- Skal produktene enkelt kunne deles på sosiale medier?


Jo mer håndgripelig, jo bedre. Hvis du overveier å skrive en komplett kravspesifikasjon, så la være! Det er svært sjeldent det betaler seg. Fokuser i stedet på å beskrive de viktigste funksjonene og utarbeid en kravliste som ditt CMS skal leve opp til.

Innhold
Start med å få oversikt over innholdet på nettstedet ditt. Gå gjennom alt innholdet og lag en indeks over sidene (Ta eventuelt utgangspunkt i denne Excel-malen). Navngi, sorter og strukturer innholdet, så du har en enkel, ryddig navigasjonsstruktur og gode sidetitler. Vær kritisk! Det er ikke sikkert at alle nyhetene fra 1999 skal være med. Alt innhold har en naturlig pensjonsalder. Hva skal tas vare på? Hva skal skrotes? Det er et fristende punkt å hoppe over, men man kan ikke si content management, uten å si content. Og det er innholdet som er det viktige ordet i den setningen.

Research
Research, research, research. Faktisk er du allerede i gang med det punktet, mens du leser dette her. Bruk internett til å gjøre innledende research (www.cmsmyth.com er et godt sted å starte), det finnes et hav av artikler om CMS og også en masse litteratur i bokform, som også er ganske fornuftig lesning. Men la være å bruke månedsvis på det. Du kan researche CMS i en evighet, så vær målrettet i researchen din.

Leverandøren
Leverandøren er like viktig som softwaren, så ta en snakk med leverandørene og vurder dem kritisk. Det skal være god kjemi mellom dere og dere skal forstå hverandre. Dere kommer til å snakke sammen løpende om support, feilretting, utdannelse av medarbeidere, oppdateringer av systemet og så videre. Finn en leverandør som du kan se for deg å samarbeide med i mange år.

Konsulenter
Det finnes en rekke dyktige konsulenter, som har mange års erfaring med å skape gode webløsninger som gjør en forskjell. Velg dem som har forståelse for hele prosessen omkring nettstedet deres, fra strategi til design, brukervennlighet, søkemaskinoptimering, CMS-implementering, utvikling – og lytt til dem. Det kan godt være du har en nevø som har Photoshop og en fetter som kan kode HTML og PHP, men det er en enormt stor forskjell. Velg profesjonelle konsulenter og stol på dem, så får du mest mulig ut av CMSet ditt og det endelige nettstedet.

Open source eller ikke
Akkurat som det ikke er et entydig svar på hvilket CMS som er best, er det heller ikke noe entydig svar på om open source er bedre enn proprietær software (software som koster penger). For noen er open source en religion, for andre en gyllen mulighet for å spare penger og for andre igjen, lukter det rendyrket amatørskap. Ja, og så er det resten av oss, som ikke helt vet hvilken «leir» vi hører til. Jeg tråkker nok noen over tærne, når jeg sier dette; men det er absolutt ingen garanti for at et open source CMS er billigere eller bedre, når du står med det ferdige nettstedet. Og det heller ikke en snarvei til himmelen, hvis man tror på denslags.

Demonstrasjon av CMS
Som et absolutt minimum, bør du få en demonstrasjon av de content management systemene som du overveier. En online videopresentasjon eller en gjennomgang hos leverandøren er fint, men det er best å få en demo-innlogging, som gir deg mulighet for å bruke systemet og lære det å kjenne. Begeistring for et godt interface er fint, men vær forsiktig, så du ikke lar deg blende av grafikk og pynt. Husk å få en snakk med dem som skal benytte systemet i hverdagen. Har de jobbet med CMSet før? Hvilket nivå er de på? Hvilke typiske oppgaver skal de løse og hvordan pleier de å gjøre det? Systemet skal gjøre arbeidet enklere, ikke vanskeligere.

Interaksjonsdesign
Utarbeid et interaksjonsdesign eller strektegninger over nettstedet, så har dere oversikt over nettstedets oppbygging. Du kan sammenligne et interaksjonsdesign med arkitekttegninger til et hus. Det inneholder skisser over sidene på nettstedet ditt, viser hvordan skjermarealet utnyttes og hvordan nettstedets funksjoner virker. Det ferdige interaksjonsdesignet kan brukes sammen med kravlisten til å vurdere hvor godt de enkelte CMS passer til den webløsningen dere ønsker. Kan handlekurven plasseres her, kan nyhetsvisningen se slik ut, kan vi vise produktbildene på den måten osv. En annen fordel ved interaksjonsdesignet er at den grafiske designeren lett kan jobbe videre med det. Det betyr at det er tatt hånd om de mange rettelsene, som ellers ville komme i jobben med grafikken. Det er med på å sikre at designet rent faktisk kan implementere i CMSet.

Prosjektplan
Det er viktig å få utarbeidet en prosjektplan, så dere har oversikt over fasene i prosjektet. Det er ikke sikkert at dere kan få en detaljert tidsplan, før dere har valgt det endelige CMSet. Men få godkjent en deadline, så dere vet når dere kan ha en nettsted oppe og gå. Husk også å planlegge deres egen produksjon av innhold, behandling av bilder og det generelle arbeidet med å legge inn innholdet i CMSet. Det tar garantert lengre tid enn du regnet med! Det er i det hele tatt viktig at dere er realistiske i forhold til egne evner og kritiske i forhold til leverandøren. Hvis deres leverandør undervurderer timeantallet, blir ikke prosjektet bare forsinket, men det risikerer også å havarere. Dere vil gjerne ha prosjektet avsluttet, så dere kan komme videre. Leverandøren vil gjerne ha prosjektet avsluttet, for deres timer er brukt opp. Det ender fort med et dårlig resultat. Så still spørsmål og vær kritisk.

Det endelige valget
Før du tar den endelige beslutningen, så minn deg selv på at et CMS-valg handler om mer enn teknikk, funksjoner og kode. Det handler også om mennesker. Mennesker, som du skal arbeide sammen med, om å designe og implementere løsningen. Dem som skal bruke CMS-løsningen etterpå og dem som skal hjelpe med support og videreutvikling. Du kan ikke bedømme og velge et CMS ut fra en liste med funksjoner og forvente å treffe blinkskudd – sørg for at du overveier alt.

Artikkel av Peter Bertelsen:
Har sitt daglige virke i INET-DESIGN, en ung dansk IT-virksomhet som elsker internett og dets potensiale til å vende opp ned på kommunikasjon mellom mennesker, brands og business. Her arbeider han med konseptutvikling, interaksjonsdesign og rådgivning av kunder i forbindelse med design, utvikling og markedsføring av CMS-baserte webløsninger.


Relevante links:
INET-DESIGN
Valg av CMS