En annonsör är den som gärna vill ha fler besökare på sin webbplats, ha fler registreringar eller uppnå fler försäljningar, och som vill göra detta genom att betala andra för att annonsera/ marknadsföra deras produkter eller tjänster.

De vanligaste annonsörerna på Partner-ads är webbutiker, men vi betjänar även andra webbplatser som säljer tjänster eller arbetar på något annat vis kommersiellt.