Det finns flera faktorer som spelar roll för hur mycket du kan tjäna som en affiliate partner.

Nedan följer de viktigaste faktorerna som påverkar ditt resultat:

- Relevans
Ju mer relevant ett reklammeddelande är för dina användare, desto mer intäkter det kan skapa. En annons för en sportaffär på en sportwebbplats är mycket relevant, medan en bil reklam på en hälsowebbplats inte är relevant. Så ju högre relevans, desto bättre resultat.

Tänk också på var i köpprocessen dina användare befinner sig i, eftersom det är avgörande för vad sorts för information de söker efter och hur du bäst kan hjälpa dem i processen.

- Satser
När du väl har hittat ett antal partnerprogram som passar din webbplats är det en bra idé att välja de som ger de bästa satserna eller har den bästa EPC (ett performance nyckeltal). Det påverkar i hög grad din inkomst (men kom ihåg relevansen!)

Du kan via menypunkten Sök program hitta fram till de bäst presterande partnerprogramen

- Reklammaterial
Ta en titt på bannerannonseras kvalitet (är de tillräckligt bra?), se hur de passar in på din webbplats och bedöm huruvida annonsens design kommer att tilltala dina användare. Dessa tre sakerna kan ha en stor betydelse för din intjäning.

Observera produktfeeds om annonsören erbjuder dem, och se om du kan använda det på din webbplats.

Se också på hur man integrerar vanliga affiliatelänkar (textlänkar) i t.ex. artiklar, blogginlägg etc.

Inkomstexempel

Med en medelstor blogg/content webbplats och en viss insats tidsmässigt kan du tjäna 5 000-15 000 SEK i månaden.

Med en stor blogg /en viktig content webbplats och ett heltidsarbete kan du tjäna 25 000-100 000 SEK per. månad

Beloppen du kan tjäna in beror vanligtvis på hur mycket tid du kan spendera på affiliate, samt hur många relevanta och inköpskunniga besökare du kan vidarebefordra till annonsörerna.