Användarvillkor för affiliate partners

§ 1
Registrering:

Partnern måste vid registrering/uppdatering ange korrekt kontaktinformation.

Länkar till webbplatser måste vara korrekta. För bloggar/ grupper/sidor på andras webbplatser anges en specifik webbadress.

Beskrivningar av webbplatser måste vara täckande och beskriva webbplatsernas innehåll extensivt, och hur annonseringen ska användas på webbplatsen.

Om ni vill registrera er med fler webbplatser kan dessa läggas till i samma partnerregistrering. Webbplatser i kategorin "Erotisk och sex" måste dock ha en egen registrering.

§ 2
Avtalsinformation:

Ett avtal (godkännande av ansökning) sker mellan partnern och annonsören med Partner-ads som mellanhand.

En partners ansökan godkänns grundat på de förhållanden (villkor, satser etc.) som är gällande vid den tidpunkt ansökan görs. Annonsörer behöver inte godkänna en partners ansökan.

Annonsörer är skyldiga att informera partnerna om förändringar i t.ex. satser, men varken annonsören eller Partner-ads är skyldiga att utbetala kompensation vid ändringar.

Det är tillåtet att kommunicera direkt med annonsören via detta system om kommunikationen är relevant med det partnerprogram partnern är involverad i.

§ 3
Visning av annonser:

Annonser (banners, textlänkar etc.) får bara visas på dina egna webbplatser /medier, dvs. webbplatser, medier, bloggar eller grupper som ägs av dig, ditt företag, din arbetsgivare eller där du är webmaster. De webbplatser/medier du använder måste anges i din partnerregistrering.

Webbplatser måste vara på svenska (dock är webbplatser som är på norska, danska och engelska tillåtna om målgruppen är relevant för annonsören) (vid andra språk - fråga först!).

Annonser kan gärna placeras i ett e-mail nyhetsbrev om inte annonsören avvisar till det i sitt partnerprogram eller under den skapade annonsen.

Följande är inte tillåtet i förhållande till visning av annonser:

> Det får inte visas mer än 5 banners och 5 textlänkar från Partner-ads annonsörer på varje enskild sida (till exempel startsidan, länksidan, etc.). Undantag gäller för prisjämförelse och produktguider.
> Annonser får inte placeras i / återförsäljas via eget nätverk eller konkurrerande nätverk.
> Ni får inte använda affiliatelänkar i ´iframes´. Ni kan använda den rotationsfunktion som Partner-ads.com har skapat istället.
> Du ska inte själv designa annonser för enskilda partnerprogram, utan måste använda de som görs tillgängliga av annonsören, förutom om annonsören godkänner det designförslag du ha framlagt.
> Länkar i HTML-banners får inte ändras.


För textlänkar kan en guide bifogas om hur de ska användas. Instruktionerna MÅSTE följas förutom om annonsören ger sitt medgivande.

Produktbilder som är tillgängliga i produktfeeds kan användas t.ex. för marknadsföring av annonsörens program. Om du vill använda andra bilder från annonsören, fråga dem först.

Via köpta annonser på Facebook, Instagram, Snapchat och andra sociala medier får du bara använda affiliate-program med villkoret: Det är tillåtet att länka via köpta Facebook, Instagram, Snapchat etc. annonser.

Via köpta annonser på Google eller annan köpad annonsering på sökmotorer får du endast använda affiliate-program med villkoret: Det är tillåtet att länka via köpta Google Adwords/Bing etc. annonser.

För Google Shopping-annonser är villkoret tillåtet: Det är tillåtet att länka via köpta Google Shopping annonser.

Om du använder produktbilder från produktfeeds, se till att bildernas URLer alltid kan läsas från annonsörens URL / bildlänk för att undvika eventuella copyright problem från vissa varumärken som bara vill ha bilder hostade hos annonsören. Närmare sagt undvik att spara bilderna lokalt och undvik att cache dem.

Om du visar priser tillsammans med annonserna så ska du kom ihåg att regelbundet uppdatera priserna (minst varje vecka) så att de matchar priserna hos annonsören. Du bör också reservera dig för prisförändringar (och eventuellt utgångna artiklar) hos annonsören i en sidfot eller liknande på din webbplats.

Innehåll som tjänstgör som marknadsföring för annonsören måste enligt Marknadsföringslagen markeras som reklam med texten "Annons", "Sponsrat", "Innehåller annonslänkar" och liknande.

Annonser får inte användas på webbplatser som bryter mot lagen (partnerna påtar allt ansvar i detta avseende).

Om en annonsör gör material tillgängligt som visar sig bryta mot lagen, kommer du som affiliate partner hållas oskyldig i största möjliga mån. Kontakta omedelbart Partner-ads i sådana fall.

Om du blir avvisad som deltagare i ett partnerprogram måste du genast ta bort allt reklammaterial för det gällande partnerprogrammet.

Brott mot reglerna i denna paragraf kan i första hand leda till en varning. Om situationen inte ändras inom en viss tidsfrist kommer följden att vara uteslutning, utan att utbetalning av saldot görs.

Vid grovt brott mot reglerna leds partnern till omedelbar uteslutning utan att utbetalning av saldot görs.

Om du tvivlar om huruvida du bryter mot reglerna i denna paragraf eller inte, kan du kontakta Partner-ads.com - kan göras via menypunkten "Skicka meddelande".

§ 4
Intäkter och utbetalning av belopp:

Intjänade belopp läggs in i partnerns saldo för respektive Danmark, Sverige och Norge.

Alla belopp visas exklusive moms.

Vid fakturor till företag läggs det till moms.

Det orderbelopp som intäkterna för försäljningen baseras på är vanligtvis inkl. moms, men exkl. frakt/avgifter.

Partner-ads utbetalar via banköverföring till danska, svenska och norska bankkonton med registreringsnummer och kontonummer eller till utländska bankkonton där SWIFT-kod och IBAN-nummer anges.

Utbetalningar görs den första vardagen i varje månad.

Bankuppgifter måste fyllas i via menypunkten Saldo/ Utbetalningar för att utbetalning ska kunna ske (ett VAT-nummer måste även fyllas i om du har ett företag).

Om du har tjänat in minst 100 kr exklusive moms via leads och försäljningar, som är äldre än 30 dagar, kommer du att motta en utbetalning.

Belopp som har tjänats in och är yngre än 30 dagar kommer att betalas ut i nästa utbetalning. En startbonus på 8 kr kommer att läggas till i första betalningen.

Du kommer att motta betalningen 1-2 dagar efter utbetalningen har gjorts. I ditt kontoutdrag kommer du att se texten "Partner-ads, utb."

Avregistrerar du dig (avslutar din registrering) kommer saldon under 100 kr inte att utbetalas. Om du har ett saldo på över 100 kr vid avregistrering kontakta Partner-ads innan du avslutar programmet så att vi kan betala dig.

För utbetalning till utländska bankkonton är utbetalningsgränsen 300 kr och en avgift på 20 kr debiteras i betalningsavgiften. Där kan även förekomma kursskillnader.

§ 5
Fusk och manipulation:

Fusk och manipulation för att tjäna in belopp som inte är regelmässigt intjänade (bedömes av Partnera-ads) är naturligtvis oacceptabelt och kan leda till omedelbar uteslutning eller en sträng varning om vid mindre misskötsel. Det är Partner-ads som avgör om det är talan om fusk eller manipulation, och om det ska leda till uteslutning eller varning.

Tumregel: Användare måste klicka på annonser av eget intresse!

Som fusk uppfattas att med teknisk eller manuell strävan av partnern eller hans omkrets att tjäna in belopp som inte rättmässigt borde tjänas in.

Fusk omfattar (men är inte begränsat till):

> Automatiska klick via skript, ett externt program eller en robot
> tvingade klick för att användaren ska uppnå något
> dolda annonser
> klicka kallt genom ramar och iframes
> falska registreringar och beställningar


Manipulation är ett försök att få andra att göra en åtgärd som genererar upplupna belopp utan att annonsören får en verklig inverkan och det enda syftet med att försöka tjäna pengar, till exempel. systematiskt klicka "för att hålla sidan levande".

Manipulation inkluderar (men är inte begränsat till):

> uppmaning / rekommendation att klicka på annonserna på sidan (muntligt eller skriftligt)
> donationssidor och dylikt
> tävlingar och spel som kräver att det klickas på annonser
> belöning för klick och registreringar
> spammning
> annonser som används som menypunkter
> kamouflerade länkar
> klick via externa klickbyte-, bannerbyte- eller visningssystem


Vid fusk eller manipulation där en partnerns profil har uteslutits, betalas inte saldot ut.

Om du är osäker på om du bryter mot regler i denna paragraf eller inte, kontakta Partner-ads - kan göras via menypunkten "Skicka meddelande".

§ 6
Felsituationer /annulleringar:

Det kan uppstå situationer där beställningar har felregistrerats, inte borde ha registrerats, eller är resultatet av ett test m.m.

Dessutom kan konsumenterna avbeställa ordern; se bestämmelser angående returrätt.

På liknande sätt kan order levereras av ett annat anslutet nätverk eller annan betald reklam, dvs. där det andra nätverket är den sista som levererar klicket från användaren.

Annonsörer har rätt att avbryta ovanstående typ av order om de kompletterar en motivering. Partnerannonser kan informera partnern om orsaker till avbokningar.

Annonsörer har 30 dagar att avbryta en order, varefter det överförs till affiliate partner..

Om en order p.g.a. misstag, blockering eller liknande inte bokförts, så kan det bokföras i upp till 30 dagar.

Vissa partners kan få uppleva att det visas en liten standard banner (88 * 31) för Partner-ads.com. Denna banner visas om ett partnerprogram är stängt eller om partnern har blivit avvisad eller ännu inte har fått sin ansökan godkänd. I dessa fall sparas inga belopp, och partnern uppmanas att ersätta bannern/partnerprogrammet. Vi uppmuntrar partners att vänta med att lägga in annonser tills partnerprogrammet har godkänts av annonsören.

§ 7
Inkomstregler:

För registreringar, leads och försäljningar är det den affiliate partner som användaren besöker sist (och där han klickar på annonsen) som tjänar in beloppet.

Affiliate partnern kan tjäna in på för försäljning och registrering via annonsörens/ wehshoppens webbplats i upp till 40 dagar från att en användare har klickat på annonsen (cookie-tid). Spårning sker via cookies och unika klick-ID:n.

Vissa partnerprogram kan ha en lägre cookie-tid (< 40 dagar). Detta kommer i så fall att framgå i partnerprogrammets egna villkor.

En annonsör kan skapa ett avtal med en affiliatepartner om tracking via unika rabattkoder. I dessa fall kommer det att vara den unika rabattkoden som aktiverar tracking snarare än den normala spårningsprocessen.

Om ett program stänger eller en affiliate avvisas för programmet, kan trafik inte längre skickas eller provisioner tjänas in.

§ 8
Information för partners:

Partner-ads.com och annonsörer skickar regelbundet nyhetsbrev via e-post (som kan avbrytas) eller skicka meddelanden via systemet för anslutna affiliate partners. Afiiliate partners uppmanas att läsa nyhetsbrev och meddelanden.

§ 9
Databehandlingsförhållanden:

Som affiliate partner har du tillgång till ett antal personuppgifter om annonsörerna du jobbar med.

Denna information kan innehålla: För- och efternamn, Adress, Postnummer, Ort, Företag, Telefonnummer, E-post, beställningsnummer/leadnummer, belopp samt statistik.

Om du hämtar den här informationen från Partner-ads.com och sparar dem till dig själv eller via en tredje part, måste du, antingen genom egna åtgärder eller genom ett så kallat tredjeparts databehandlingsavtal, säkerställa informationen så att de ej tillgänglig för oanmälda personer.

Du måste också bara behålla informationen i den utsträckning som behövs och att radera informationen igen om den person de berör eller om vi som datakontrollant kräver detta.

Spårning: Som partner kan du ge Partner-ads rätt att lagra och behandla personuppgifter (cookieinformation, IP-adresser etc.) som du kan dela med Partner-ads när vi spårar klick via Partner-ads' tracking script, eftersom det är nödvändigt för att vi ska kunna registrera och betala dig för skapade försäljningar och leads. Samtidigt godkänner du att denna data lagras och behandlas enligt beskrivningen i Partner-ads' personuppgifter.

§ 10
Sekretesspolicy för insamling, lagring och behandling av personliga upplysningar på Partner-ads.

Via webbplatsen https://partner-ads.com (Partner-ads) insamlas, lagras och behandlas ett antal olika personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig för Partner-ads är:
AdViva ApS (Partner-ads ApS)
CVR-nr. 31178088
Ekenæsvej 26
2850 Nærum
Danmark

Kontaktuppgifter:
Ken Schultz
ken@partner-ads.com

1) Vilka personuppgifter insamlas och varför?

För att kunna bli en affiliate partner eller annonsör på Partner-ads anger du vid registrering och eventuell uppdatering ett antal personliga upplysningar:
CVR-nr. (endast för företagsregistrering)
Företag (endast för företagsregistrering)
För- och efternamn
Adress
Postnumme
Ort
Telefonnummer
E-post
Bankkonto (endast affiliates partners för användning vid utbetalningar)

Dessa upplysningar är nödvändiga eftersom ett juridiskt gällande avtal upprättas mellan dig och Partner-ads och vi måste därför veta med vem vi ingår detta avtal med.

De personuppgifter som insamlas är information som identifierar affiliate partners som genomför marknadsföring och annonsörer som betalar för marknadsföring, och används för att sammanföra dem och identifiera dem som samarbetare som har tecknat avtal med Partner-ads och har ingått ett avtal med varandra via Partner-ads.

Eftersom de personliga uppgifterna är en nödvändig komponent i Partner-Ad´s kärnverksamhet har vi därför den lagstadgade rättigheten att insamla, lagra och behandla dem.

2) Vad används informationen till?

Informationen används för det syftet som anges i punkt 1 och i den utsträckning som är nödvändig för att säkerställa ett förtroendeförhållande mellan ovanstående parter.

Annonsörer kan se personuppgifter av affiliate partners som de samarbetar med och vice versa. Affiliate partners kan även se kontaktinformation av de annonsörer som de inte samarbetar med i hänseende till behovet av att kunna kontakta dem innan ett partnerskap har ingåtts (men endast om de är inloggade i Partner-ads).

Affiliate partners och annonsörer kan göra sina egna personuppgifter tillgängliga till en tredje part så länge de inte hänför till någon annan part som inte har gett sitt tillstånd att dela.

Viss information ges till rådighet av Partner-ads till Marketers.dk när en partner eller annonsör har samarbete/medlemskap med dem, vilket utgör en naturlig process i avtalet som användaren har tecknat med Marketers.dk.

Det finns även möjlighet för annonsörer att överföra e-postadresser från sina affiliate partners till ett externt epostsystem som till exempel Mailchimp eller dylikt för att underlätta kommunikationen. Annonsören är ansvarig för säkerheten runtom dessa uppgifter och att nödvändiga databehandlingsavtal har ingåtts.

Tredje parter utöver ovanstående har inte tillgång till affiliate partners eller annonsörers personliga data.

Annonsörer överför viss information till Partner-ads i.f. spårning av försäljningar och ledningar (ordernummer, order totals, lednummer via Partner-ads trackingscript) som en nödvändig del av samarbetet och tillåter Partner-ads att lagra och bearbeta dessa data i enlighet med denna sekretesspolicy.

Annonsörer ansvarar för att informera och samtycka till att överföra data till Partner-ads från användare på deras hemsida.

Affiliates överför viss data till Partner-ads i.f. klicka på annonslänkar (cookieinformation, IP-adresser och liknande via Partner-ads trackingscript) så att Partner-ads kan registreras när en affiliate har skapat försäljning och leder och så att affiliates kan få avräkning. Affiliates har tillåtit att Partner-ads lagrar och behandlar dessa uppgifter i enlighet med denna sekretesspolicy.

Affiliates ansvarar för att informera och få samtycke till att överföra data till Partner-ads från användare på deras hemsida.

3) Samtycke, insikt och radering

Genom att registrera dig som en affiliate partner eller annonsör samtycker du till insamling, lagring och behandling av personuppgifter enligt definition i denna sekretesspolicy.

För en affiliate partner kan ett samtycke återkallas om han vid samma tillfälle borttas från Partner-ads system eftersom man inte kan vara registrerad utan att samtidigt ange ovannämnda personuppgifter i punkt 1. Efter borttagning behålls dock information beträffande utbetalningar (innehåller bankkonton som utbetalning har skett) enligt gällande bokföringslag i 5 år.

För en annonsör behålls personuppgifter med hänsyn till historik i förhållande till bokföringslagen som gäller i 5 år, dvs att vi måste kunna dokumentera vem som har mottagit fakturor och skapat bokföringstransaktioner i vårt system. Det är därför inte möjligt att återkalla samtycket genom att radera kontot så länge som ovannämnda transaktioner är dokumenterade.

Om en annonsör inte har någon historik alls är det möjligt att återkalla samtycket genom att radera annonsörens registrering.

Affiliate partners och annonsörer kan alltid få inblick i de registrerade personliga upplysningarna genom att logga in på sina konton och se under Min profil.

Personuppgifter kan dessutom uppdateras så att de är korrekta om det har skett några förändringar i användarens uppgifter.

4) Hur lagras och hanteras personuppgifter?

Den inmatade personuppgifterna förvaras av Partner-ads på ett regelrätt vis så att de inte är tillgängliga för personer som är obehöriga.

Detta sker via vårt serverhosting som bl.a. omfattar säkerhet av data och information

Annonsörer och affiliate partners delar vissa personuppgifter (beställningsnummer och andra uppgifter som kan hänföra till en bestämmd person hos annonsören för att spåra klick, försäljningar och leads) och har gett Partner-ads och tillåtelse att lagra och bearbeta dessa uppgifter i överenstämmelse med denna sekretesspolicy.

Partner-ads kommer aldrig att sälja eller på annat sätt avslöja personuppgifter till en tredje part utan ditt samtycke i enlighet med denna sekretesspolicy. Information kan dock vidarebefordras vid fall där lagstiftning kräver det eller om det finns en domstolsorder.

Personuppgifter tas bort när det inte längre behövs, se jämförelsevis punkt 3.

Partner-ads använder följande leverantörer som hanterar personlig information som samlats in av Partner-ads:
Drip.com (använder e-postadresser för nyhetsbrev och kampanjer)
Missive (email kommunikation med affiliate partner och annonsörer)
Sendgrid (använder e-postadresser för automatisk post/kvittering från Partner-ads systemet)
Dropbox (filer och dokument som kan innehålla personlig information - sparas bara i den utsträckning som krävs för att driva Partner-ads)
Curanet (hosting för data och filer som kan innehålla personuppgifter)
Saugstrup Ltd. (Partner-ads supportteam med tillgång till personlig information i samband med support)
Saugstrup Ltd. och RK Portals I/S (Marketers.dk) (tillgång till personuppgifter när ett avtal har ingåtts mellan deras medlemmar och Partner-ads med anknytning till medlemskap och Partner-ads).

5) Hur skyddas data och vad gör vi vid säkerhetsbrott?

För alla personuppgifter som behandlas av leverantörer beskrivs det i avtal med dem hur leverantörer måste säkra data och rapportera brott till Partner-ads.

För de personuppgifter som vi hanterar säkerställs de bl.a. genom kontrollerad ingång (dvs. endast nödvändig personal har tillgång) och genom säkerhetsåtgärder som för exempel två-faktorers inloggningar.

För säkerhetsbrott som antingen upptäcks av Partner-ads eller som inrapporteras kontaktas berörda användare och relevanta myndigheter så snabbt som möjligt inom 72 timmar.

Partner-ads eller dess leverantörer kommer då att så snabbt om möjligt se till att säkerhetsbrottet upphör och säkra berörda personuppgifter samt förhindra ytterligare sekretessbrott.