Sekretesspolicy för insamling, lagring och behandling av personliga upplysningar på Partner-ads.

Via webbplatsen https://www.partner-ads.com (Partner-ads) insamlas, lagras och behandlas ett antal olika personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig för Partner-ads är:
AdViva ApS (Partner-ads ApS)
CVR-nr. 31178088
Ekenaesvej 26
2850 Naerum
Danmark

Kontaktuppgifter:
Ken Schultz
ken@partner-ads.com

1) Vilka personuppgifter insamlas och varför?

För att kunna bli en affiliate partner eller annonsör på Partner-ads anger du vid registrering och eventuell uppdatering ett antal personliga upplysningar:
CVR-nr. (endast för företagsregistrering)
Företag (endast för företagsregistrering)
För- och efternamn
Adress
Postnumme
Ort
Telefonnummer
E-post
Bankkonto (endast affiliates partners för användning vid utbetalningar)

Dessa upplysningar är nödvändiga eftersom ett juridiskt gällande avtal upprättas mellan dig och Partner-ads och vi måste därför veta med vem vi ingår detta avtal med.

De personuppgifter som insamlas är information som identifierar affiliate partners som genomför marknadsföring och annonsörer som betalar för marknadsföring, och används för att sammanföra dem och identifiera dem som samarbetare som har tecknat avtal med Partner-ads och har ingått ett avtal med varandra via Partner-ads.

Eftersom de personliga uppgifterna är en nödvändig komponent i Partner-Ad´s kärnverksamhet har vi därför den lagstadgade rättigheten att insamla, lagra och behandla dem.

2) Vad används informationen till?

Informationen används för det syftet som anges i punkt 1 och i den utsträckning som är nödvändig för att säkerställa ett förtroendeförhållande mellan ovanstående parter.

Annonsörer kan se personuppgifter av affiliate partners som de samarbetar med och vice versa. Affiliate partners kan även se kontaktinformation av de annonsörer som de inte samarbetar med i hänseende till behovet av att kunna kontakta dem innan ett partnerskap har ingåtts (men endast om de är inloggade i Partner-ads).

Affiliate partners och annonsörer kan göra sina egna personuppgifter tillgängliga till en tredje part så länge de inte hänför till någon annan part som inte har gett sitt tillstånd att dela.

Viss information ges till rådighet av Partner-ads till Marketers.dk när en partner eller annonsör har samarbete/medlemskap med dem, vilket utgör en naturlig process i avtalet som användaren har tecknat med Marketers.dk.

Det finns även möjligt för annonsörer att överföra e-postadresser från sina affiliate partners till ett externt epostsystem som för exempel Mailchimp eller dylikt för att underlätta kommunikationen. Annonsören är ansvarig för säkerheten runtom dessa uppgifter och att nödvändiga databehandlingsavtal har ingåtts.

Tredje parter utöver ovanstående har inte tillgång till affiliate partners eller annonsörers personliga data.

3) Samtycke, insikt och radering

Genom att registrera dig som en affiliate partner eller annonsör samtycker du till insamling, lagring och behandling av personuppgifter enligt definition i denna sekretesspolicy.

För en affiliate partner kan ett samtycke återkallas om han vid samma tillfälle borttas från Partner-ads system eftersom man inte kan vara registrerad utan att samtidigt ange ovannämnda personuppgifter i punkt 1. Efter borttagning behålls dock information beträffande utbetalningar (innehåller bankkonton som utbetalning har skett) enligt gällande bokföringslag i 5 år.

För en annonsör behålls personuppgifter med hänsyn till historik i förhållande till bokföringslagen som gäller i 5 år, dvs att vi måste kunna dokumentera vem som har mottagit fakturor och skapat bokföringstransaktioner i vårt system. Det är därför inte möjligt att återkalla samtycket genom att radera kontot så länge som ovannämnda transaktioner är dokumenterade.

Om en annonsör inte har någon historik alls är det möjligt att återkalla samtycket genom att radera annonsörens registrering.

Affiliate partners och annonsörer kan alltid få inblick i de registrerade personliga upplysningarna genom att logga in på sina konton och se under Min profil.

Personuppgifter kan dessutom uppdateras så att de är korrekta om det har skett några förändringar i användarens uppgifter.

4) Hur lagras och hanteras personuppgifter?

Den inmatade personuppgifterna förvaras av Partner-ads på ett regelrätt vis så att de inte är tillgängliga för personer som är obehöriga.

Detta sker via vårt serverhosting som bl.a. omfattar säkerhet av data och information

Annonsörer och affiliate partners delar vissa personuppgifter (beställningsnummer och andra uppgifter som kan hänföra till en bestämmd person hos annonsören för att spåra klik, försäljningar och leads) och har gett Partner-ads och tillåtelse att lagra och bearbeta dessa uppgifter i överenstämmelse med denna sekretesspolicy.

Partner-ads kommer aldrig att sälja eller på annat sätt avslöja personuppgifter till en tredje part utan ditt samtycke i enlighet med denna sekretesspolicy. Information kan dock vidarebefordras vid fall där lagstiftning kräver det eller om det finns en domstolsorder.

Personuppgifter tas bort när det inte längre behövs, se jämförelsevis punkt 3.

Partner-ads använder följande leverantörer som hanterar personlig information som samlats in av Partner-ads:
Drip.com (använder e-postadresser för nyhetsbrev och kampanjer)
Missive (email kommunikation med affiliate partner och annonsörer)
Sendgrid (använder e-postadresser för automatisk post/kvittering från Partner-ads systemet)
Dropbox (filer och dokument som kan innehålla personlig information - sparas bara i den utsträckning som krävs för att driva Partner-ads)
Curanet (hosting för data och filer som kan innehålla personuppgifter)
Saugstrup Ltd. (Partner-ads supportteam med tillgång till personlig information i samband med support)
Saugstrup Ltd. och RK Portals I/S (Marketers.dk) (tillgång till personuppgifter när ett avtal har ingåtts mellan deras medlemmar och Partner-ads med anknytning till medlemskap och Partner-ads).

5) Hur skyddas data och vad gör vi vid säkerhetsbrott?

För alla personuppgifter som behandlas av leverantörer beskrivs det i avtal med dem hur leverantörer måste säkra data och rapportera brott till Partner-ads.

För de personuppgifter som vi hanterar säkerställs de bl.a. genom kontrollerad ingång (dvs. endast nödvändig personal har tillgång) och genom säkerhetsåtgärder som för exempel två-faktorers inloggningar.

För säkerhetsbrott som antingen upptäcks av Partner-ads eller som inrapporteras kontaktas berörda användare och relevanta myndigheter så snabbt som möjligt inom 72 timmar.

Partner-ads eller dess leverantörer kommer då att så snabbt om möjligt se till att säkerhetsbrottet upphör och säkra berörda personuppgifter samt förhindra ytterligare sekretessbrott.

Om du har frågor om vår sekretesspolicy kan du kontakta oss på: ken@partner-ads.com

Mvh.

Ken Schultz
Partner-ads