En annonsör betalar bara för riktiga beställningar. Detta innebär att alla beställningar som inte är riktiga (falska beställningar, ofullständiga beställningar, testbeställningar etc.) måste annulleras i vårt system.