En IP-adress består av 4 grupper av nummer som är separerade med punkter som för exempel 123.123.123.123 och används t.ex. för att identifiera en internetanslutning.

IP-adressen är oftast unik eftersom fler och fler användare har en bredbandsanslutning med en fast IP-adress. Det betyder att man i de flesta fall kan använda IP-adresser för att spåra användares klick på samma vis som cookies gör.