När man som annonsör använder sig av affiliate marknadsföring finns det olika sätt att skapa mervärde. För exempel kan annonsören överväga följande:

- Vilken är den bästa satsen för att en partner ska föredra mitt partnerprogram framför andra liknande partnerprogram?

- Hur ska mitt reklammaterial se ut för att det ska vara lämpligt för affiliate webbplatser?

- Fokusera på storlekar och texter (hellre fler än färre) och utvärdera utformningen/designen, och de formuleringar som passar bäst för de mest relevanta affiliate webbplatserna (så ditt reklammaterial kommer att föredras).

- Fastställ om ditt material får de rätta användarna till att reagera (så konverteringen blir högre, vilket kommer att göra dina affiliate partners mer tillfredsställda) och bedöm vilka alternativ du har föra att byta ut banners med t.ex. erbjudanden, säsongsprodukter etc. eftersom detta också ökar konverteringen.