Det finns många olika bannerstorlekar, och i samband med affiliate marknadsföring på Partner-ads används 40-50 olika storlekar. Men det är långt ifrån alla dessa storlekar som används särskilt mycket av våra affiliate partner.

Vi har därför valt de 10 vanligaste standardstorlekarna och vi rekommenderar att våra annonsörer använder dessa storlekar. De rekommenderade bannerstorlekarna är i prioritetsordning: 468x60, 728x90, 125x125, 140x350, 300x250, 160x600, 120x600, 930x180, 120x240 och 120x60.