Affiliate marknadsföring är en snabbt växande marknadsföringskanal på nätet, dvs. en plats där du kan marknadsföra dig online.

Genom affiliate marknadsföring (även kallad affiliate marketing) får annonsören hjälp med att marknadsföra sin webbplats/webbutik från ett brett utbud av webbplatser som kallas affiliate partners.

Genom att betala dessa partners för att utföra marknadsföring kan annonsören utöka sin marknadsföring, och nå eventuella användare/kunder på andra sätt som normalt inte kan nås via traditionell bannerannonsering, Adwords etc.

Eftersom affiliate marknadsföring vanligtvis är prestationsbaserad (betalning per klick för registrering eller försäljning), har den blivit en viktig marknadsföringskanal för många annonsörer.