En cookies livstid är den tid cookien finns på användarens dator och därmed den tid en affiliate partner kan få in en lead betalning / provision. På Partner-ads finns har vi en fast cookie livslängd på 40 dagar för alla partnerprogram med betalning för lead /försäljning om inte annat anges under programmet.