Produktfeed (prisfil/produktflöde) är en översikt av dina produkter som affiliate partner kan använda i sina egentillverkade produktbanners, eller kan de arbeta med hela kompletta produktfeeds.

Produktfeed rekommenderas starkt.

Läs mer om produktfeeds.