Produktfeeder är en översikt av dina produkter som affiliate partner kan använda i sina egna skapade produkt banners, eller kan de arbeta med hela kompletta feed.

Feed rekommenderas starkt.

Läs mer om feeds.