CPL är ett marknadsföringsbegrepp som används i samband med köp och beräkning av omkostnader vid online kampanjer.

CPL (cost per lead) är kostnaden när det erhålls en registrering eller en förfrågan. I ett affiliatenätverk är CPL vanligtvis betalning per registrering för nyhetsbrev eller tävlingar, för speciella användarrapporter eller skapandet av profiler såväl som t.ex. ifyllning av kontakt- och förfrågningsformulär.

CPL används mycket ofta av affiliatenätverk. I vissa fall betalas det också för så kallade co-regs, dvs. att användaren registrerar sig till flera saker samtidigt.