CPA är ett marknadsföringsbegrepp som används i samband med köp och beräkning av omkostnader vid online kampanjer

CPA (cost per action) är kostnaden för att få en användare att utföra en viss åtgärd. Här handlar det vanligtvis om beställningar/inköp där användaren måste betala för en produkt. CPA kan också kallas för belopp per försäljning.

Om en annonsör föredrar att betala ut ett fast belopp per försäljning i affiliatenätverket, kan det bero på två saker. Antingen handlar det om enskilda åtgärder som prenumerationer där man känner till vinsten och ett fast belopp kan därför fastställas eller så handlar det om att en alternativ försäljningsprovision blir för låg i % eller i kronor och ören, och därför är det lönsammare med ett fast belopp per försäljning.