CPM är ett marknadsföringsbegrepp på nätet som används i samband med köp och beräkning av omkostnader vid online kampanjer.

CPM betyder betalning (kostnad) per 1000 visningar. Denna term används på ett antal större webbplatser som själv säljer bannervisningar. Den används mycket sällan i affiliatenätverk, eftersom mycket få annonsörer vill betala för visningar.