CPC är ett marknadsföringsbegrepp som används i samband med köp och beräkning av omkostnader vid online kampanjer.

CPC (cost per click) är omkostnaden för att få ett klick/unikt besök. På ett affiliatenätverk är CPC vad annonsören betalar per klick. Vanligtvis är det per unik besökare. Nätverket kontrollerar till exempel IP-adresser, så att klick från samma IP-adresser betalas ut en gång i en given period.

CPC används ofta i utvalda nätverk där vissa annonsörer tillämpar betalning per klick under en längre period. I andra nätverk koncentreras CPC på mycket korta kampanjer, där klickpriset är högre, men där man tävlar mot en begränsad budget.