En sak som kännetecknar ett affiliatenätverk är att de arbetar med utbud och efterfrågan, dvs. att det finns ett utbud på partnerprogram som erbjuder olika satser och diverse reklammaterial och en efterfrågan från affiliatepartner som kan välja vad de tycker passar dem bäst.

Det innebär att affiliate partner har en kraftposition som kan användas för att optimera inkomsten.

Kort sagt, du kan i första hand välja de partnerprogram som ger de bästa satserna (bland de partnerprogram som är relevanta för dig).

I andra hand kan du kontakta utvalda annonsörer och förhandla till bättre satser. Om du har en bra webbplats, bra användare och en hög relevans i förhållande till annonsörens behov finns det goda chanser att du kan uppnå betydligt bättre prissatser.