Det är du som affiliate partner som bestämmer om du vill visa en annons för ett partnerprogram som du har godkänts för.

D.v.s. att för det första bestämmer du vilken annons du vill använda från urvalet av annonser i partnerprogrammet.

Du bestämmer därefter hur länge du vill visa/använda annonsen.

Om du inte längre vill visa annonser för det gällande partnerprogrammet, ska du inte avregistrera dig från programmet utan bara ta bort annonsmaterialet igen.