Du kan i de länkar du hämtar upp från Partner-ads systemet lägga till variabeln &uid = Efter likhetstecknet du kan till exempel lägga till ett sökord (från Google eller från dig själv), den sida hos dig från vilken klicket levereras, eller något annat du har lust att spåra.

Lägg till &uid = sist i länken från Partner-ads.

VIKTIGT: Om du länkar till en produkt, måste &uid = placeras innan &htmlurl=