Du kan i de länkar du hämtar upp från Partner-ads systemet lägga till variablerna &uid = och eventuellt &uid2 =

Efter likhetstecknet kan du till exempel lägga till ett sökord (från Google eller från dig själv), den sida hos dig från vilken klicket levereras, eller något annat du har lust att spåra.

I statistiken kan du se vilka uid och uid2 som följer leaden/försäljningen.

uid/uid2 måste vara små bokstäver.

Lägg till &uid = sist i länken från Partner-ads.

VIKTIGT: Om du länkar till en produkt, måste &uid = placeras innan &htmlurl=