För de partnerprogram som erbjuder produktfeeds kan du infoga relevanta produkter efter eget val i en speciell feedbanner.

Detta ger oftast en större effekt än normala banners eftersom en feedbanner kan målriktas mer till det innehåll du skapar.

Med andra ord kan du sannerligen tjäna mer pengar genom att lägga till några feedbanners på din affiliatesida, där produkterna passar in.