Adblock är det digitala svaret till 'nej tack ingen reklam'. Användare av Adblock kommer inte att presenteras med annonser och därmed inte heller med reklamspårning. Adblock hindrar därför både visning av reklam och spårning från Partner-ads (och andra nätverk).

Om du inte vill att användarna med Adblock använder din sida, kan du använda följande kod för att 'detecta' om en användare använder Adblock:Du kan också hosta bannerna själv för att försäkra dig att de blir visade, men var mycket uppmärksam på att du sedan måste hålla ett öga på om bannerna ändras hos oss, för att ska kunna ladda ner den nya versionen.