En av utmaningarna med att byta banners till en responsiv design är att de flesta annonsörer inte har tillräckligt med bannerstorlekar att välja mellan.

Därför måste du välja vilka banners du vill använda i de olika upplösningarna.

Om du för exempel växlar mellan två upplösningar kan du göra det på följande sätt:

1) Du väljer en annons, för exempel. 728x90 och sparar HTML-koden och sedan väljer du för exempel en 300x50, 300x75 eller 320x80 (mobilstorlekar) och sparar även den HTML-koden.

Din designer bör då se till att växla mellan de två HTML-koden beroende på upplösningen.

2) Om du använder en banne rotation, så principen är densamma. Det är då bara två bannerrotation koder som det ska växlas mellan.