Ladda ner gratis call to action-knappar

Action-knappar (call to action knappar) har en viktig funktion. De ska uppmana användaren till en handling / åtgärd och måste därför vara utformade på så sätt att chanserna att handlingen genomförs ökas. En handling kan vara att lägga till produkt i kundvagnen, slutföra en order, prenumerera på nyhetsbrev, registreras som användare etc.

De bästa action-knapparna är de som ger den bästa konverteringen från besökare till slutförd handling. De måste vara utmärkande förhållandevis till den övriga webbplatsens design för att de ska kunna locka till att handling genomförs.

Men eftersom alla webbplatser har olika utformningar kan du hitta de perfekta action-knapparna bara genom att testa dig fram. Du kan för exempel mäta konverteringen med en knapp i 2 veckor och sedan med en annan knapp i 2 veckor och så vidare.

  Se alla knappar i detta set
  Ladda ner hela setet

  Se alla knappar i detta set
  Ladda ner hela setet

  Se alla knappar i detta set
  Ladda ner hela setet

  Se alla knappar i detta set
  Ladda ner hela setet

  Se alla knappar i detta set
  Ladda ner hela setet

  Se alla knappar i detta set
  Ladda ner hela setet

TIPS:
- Identifiera vilka action-knappar som är viktigast på din webbplats (t.ex. Lägg till i kundvagn, Prenumerera på Nyhetsbrev, etc.)
- Analysera sidorna som ingår i din gå till kassan-process eller registreringsprocess, eftersom dessa sidor oftast innehåller fler knappar. Fokusera på de viktigaste knapparna.
- De action-knappar som du vill att användaren ska klicka på måste vara tydliga och "dominera" över andra mindre viktiga knappar.